BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ochman Damian (Uniwersytet Śląski)
Title
Dorosłość jako etap rozwojowy a zarazem kategoria pedagogiczna
Adulthood as a stage of development and pedagogical category
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 2, s. 117-124, bibliogr. 19 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Pedagogika, Kształcenie dorosłych
Pedagogy, Adult education
Note
summ.
Abstract
Podejmując temat dorosłości jako etapu w życiu, w kontekście osoby dorosłej w roli ucznia nasuwa się szereg pytań. Począwszy od rozumienia samego terminu - różnorako definiowanego przez badaczy, po rozważania odnośnie czynników, które wyzwalają, a także warunkują podejmowanie aktywności edukacyjnej przez osoby dorosłe. (fragment tekstu)

This article presents a variety of research approaches to adulthood as a stage of human life. Most scientists recognize as valid adulthood division into three roughly equal parts: early adulthood between twenty and forty years of age, middle adulthood forty years to about sixty-five, and late adulthood sixty- five years until death. This division reflects the fact that the optimal physical and cognitive functioning, achieved in an adults twenties and thirties, begins to weaken in the forties and fifties in a noticeable and measurable way. Adulthood in this sense, is an important category not only in adult education, but especially in pedagogy. Andragogy indicates a separate and specific features of an adult as a learner, involving the possession of a significant life experience, social and professional life, greater autonomy in managing their behavior, carrying out professional work, social activity, prone to large deep reflection and criticism in relation to themselves and their experiences. An important task of modern andragogy is to integrate the academic achievements of adults, their development and education. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aleksander T., Andragogika : podręcznik dla studentów szkół wyższych, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, Ostrowiec Świętokrzyski 2002.
 2. Aleksander T., Andragogika: podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Kraków 2009.
 3. Boyd D., Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Zyska i S-ka, Poznań 2008.
 4. Gałdowa A., Powszechność i wyjątek : rozwój osobowości człowieka dorosłego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 5. Gerrig R. J., Zimbardo P. G., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2006 .
 6. Jankowski D., Przyszczypkowski K., Skrzypczak J., Podstawy edukacji dorosłych: zarys problematyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2003.
 7. Kargul J., W kwestii "wszechstronnego rozwoju osobowości" w kształceniu dorosłych, Studia Pedagogiczne, t. LVII. Strategia kształcenia dorosłych, Ossolineum 1991.
 8. Malewski M., Andragogika w perspektywie metodologicznej", Wrocław 1990.
 9. Malina A., Wczesna dorosłość w cyklu życia człowieka: współczesne problemy z realizacją zadań rozwojowych młodych dorosłych, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014.
 10. Myers G. D., Psychologia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 11. Nalaskowski A., Społeczne uwarunkowania twórczego rozwoju jednostki, Toruń 1989.
 12. Obuchowski K., Adaptacja twórcza, KiW, Warszawa 1985.
 13. Pietrasiński Z., Rozwój człowieka dorosłego, WP, Warszawa 1990.
 14. Rzedzicka D.K., Kobylańska A. (red.), Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny: na pograniczach pedagogiki specjalnej: praca zbiorowa, Uniwersytet Gdański, "Impuls", Kraków 2003.
 15. Sękowa H., Sommerfeld A., Być dorosłym, CDN, Legnica 1990.
 16. Sujak E., Rozważania o ludzkim rozwoju, Znak, Kraków 1989.
 17. Turos L., Andragogika ogólna, Żak, Warszawa 1999.
 18. Witkowski L., Rozwój tożsamości w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona, Toruń 1989.
 19. Wujek T. (red.), Wprowadzenie do andragogiki: praca zbiorowa, Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu