BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siwiorek Janusz (Uniwersytet Śląski)
Title
Wypalenie zawodowe wśród psychologów
Professional burnout among psychologists
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 2, s. 125-145, bibliogr. 18 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Psychologia pracy, Wypalenie zawodowe
Industrial psychology, Professional burnout
Note
summ.
Abstract
Wypalenie zawodowe, na które składają się wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja i obniżone poczucie dokonań osobistych, to zjawisko, na które narażone są przede wszystkim osoby wykonujące tzw. zawody pomocowe, które bazują na bliskim kontakcie interpersonalnym. Jedną z grup zawodowych najbardziej narażonych na zjawisko wypalenia w zawodzie są psychologowie. (fragment tekstu)

Some professions, for instance nurses, have been thoroughly analyzed in terms of their professional burnout. This article is dedicated to the problem of professional burnout among psychologists of different specialities. A group of elementary, gymnasium (junior high school) and high school psychologists, clinical and business psychologists are analyzed in terms of three dimensions of burnout: emotional exhaustion, depersonalization and reduced sense of personal accomplishment. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anczewska M., Stres i wypalenie zawodowe u pracowników psychiatrycznej opieki zdrowotnej, Warszawa 2006.
 2. Anczewska M., Roszczyńska J., Jak uniknąć objawów wypalenia w pracy z chorymi, Warszawa 2004.
 3. Aouil B., Rentflejsz I., Zespół wypalenia zawodowego u psychologów. Raport z badań w województwie kujawsko-pomorskim, [dostęp: 21 stycznia 2014], http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=124.
 4. Arsłanowow B., Rola psychologa szkolnego w udzielaniu wsparcia nauczycielowi, w: Zdrowie Psychiczne w Zawodzie Nauczycielskim. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, red. T. Rongińska, W. Gaida, U. Schaarschmidt, Zielona Góra 1998.
 5. Fengler J., Pomaganie męczy - Wypalenie w pracy zawodowej, Gdańsk 2000.
 6. Karta Nauczyciela, 1982, [dostęp: 27 listopada 2014], http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2.
 7. Katra G., Model roli psychologa szkolnego - propozycja własna, w: Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole, red. G. Katra, E. Sokołowska, Warszawa 2010.
 8. Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa, 1991, [dostęp: 28 listopada 2014], http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=29.
 9. Leiter M. P., Maslach Ch., Banishing Burnout. Six Strategies for Improving Your Relationship with Work, San Francisco 2005.
 10. Maslach Ch., Burnout. The Cost of Caring, Cambridge 2003.
 11. Maslach Ch., Burnout: A Multidimensional Perspective, w: Professional Burnout: Recent Developments in Theory and Research, red. W. B. Schaufeli, Ch. Maslach, T. Marek, Washington, DC 1993.
 12. Maslach Ch., Wypalenie - w perspektywie wielowymiarowej, w: Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, red. H. Sęk, Warszawa 2011.
 13. Pasikowski T., Polska adaptacja kwestionariusza Maslach Burnout Inventory, w: Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, red. H. Sęk, Warszawa 2011.
 14. Pines A. M., Burnout: An Existential Perspective, w: Professional Burnout: Recent Developments in Theory and Research, red. W. B. Schaufeli, Ch. Maslach, T. Marek, Washington, DC 1993.
 15. Pines A.M., Wypalenie w perspektywie egzystencjalnej, w: Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, red. H. Sęk, Warszawa 2011.
 16. Porczyk S., Co to jest wypalenie zawodowe (czyli: gdy praca staje się niewykonalną misją), "Ja my oni. Jak pracować z sensem zyskiem i sukcesem. Poradnik Psychologiczny POLITYKI" nr 11, 2013.
 17. Sęk H., Uwarunkowania i mechanizmy wypalenia zawodowego w modelu społecznej psychologii poznawczej, w: Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, red. H. Sęk, Warszawa 2011.
 18. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 1. Statystyki podstawowe, Kraków 2006.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu