BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziej-Zaleska Anna (Uniwersytet Śląski), Ilska Michalina (Uniwersytet Śląski)
Title
Zaangażowanie w role dziadków - style pełnienia roli babci i dziadka i ich poczucie dobrostanu
The involvement into the role of grandparent - the styles of grandparenting and the well-being of grandparents
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 2, s. 193-205, bibliogr. 16 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Starzenie się społeczeństw, Jakość życia, Rodzina, Ludzie starsi, Dobrostan
Ageing of the population, Quality of life, Family, Elderly people, Well-being
Note
summ.
Abstract
Obecność osób starszych we współczesnych rodzinach nabiera szczególnego znaczenia, zwłaszcza gdy dziadkowie pomagają rodzicom w wychowaniu ich dzieci. Dziadkowie stanowią nieocenione wsparcie dla rodziców, tym bardziej, że są opiekunami, którym można w pełni zaufać bez obaw o bezpieczeństwo dzieci. Charakter zaangażowania starszych osób w opiekę nad dziećmi uzależniony jest przede wszystkim od wieku babć i dziadków. Im młodsze są to osoby, tym lepsze i żywsze mają relacje z wnukami. Im są starsze, tym częściej opieka nad wnukami przybiera postać wsparcia finansowego. Zdolność osób starszych do zaangażowania się w relację wnukami zależy też od wielu innych czynników, między innymi: od sprawności fizycznej i psychicznej, sposobu funkcjonowania i miejsca osób starszych w strukturze rodziny, wymiaru czasu spędzanego z wnukami, form aktywności i zaangażowania. Interesujące wydaje się: w jak w jakim stopniu współcześni dziadkowie zaangażowani są w rolę dziadków oraz w relację tworzoną w wnukami, innymi słowy: jaki styl pełnienia roli babci i dziadka prezentują oraz czy ma to znaczenie dla budowania ich dobrostanu? (fragment tekstu)

The main aim of this article is to present the results of studies on the involvement into the role of grandparents and relationship with their grandchildren, and the importance of grandchildren with building a well-being of grandparents in terms of meaning and purpose of life. The research bases on the latest reports of psychological and sociological researches and on classification of styles of grandparenting proposed by Cherlin and Furstenberg. The results indicate the existence of differences between styles of grandparenting (involved, companionate, remote). The differences are related to contacts between grandchildren and grandparents, the amount of the forms of activities with grandchildren, the level of help which the grandparents offer to the parents and the significance that grandchildren have with building well-being of grandparents. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Appelt K., Współcześni dziadkowie i ich znaczenie dla rozwoju wnuków, w: Szanse i zagrożenia rozwoju w okresie późnej dorosłości, red. A. Brzezińska, K. Ober-Łopatka, R. Stec, K. Ziółkowska, Poznań 2007.
 2. Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Poznań 2004.
 3. Bragiel J., Kawula S., Więzi społeczne w rodzinie, w: Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki, S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Toruń 2004.
 4. Braun-Gałkowska M., Nowe role społeczne ludzi starszych, w: Starzenie się a satysfakcja z życia, red. S. Steuden, M. Marczuk, Lublin 2006.
 5. Brzezińska A., Janiszewska-Rain J., W poszukiwaniu złotego środka. Rozmowy o rozwoju człowieka, Kraków 2005.
 6. Hayslip Jr. B, Kaminski P. L., Grandparents Raising Their Grandchildren: A Review of the Literature and Suggestion for Practice, "The Gerontologist" vol. 45, no. 2, 2005.
 7. Hughes M. E., Waite L. J, LaPierre T. A, Luo Y., All in the Family: The Impact of Caring for 8.
 8. Grandchildren on Grandparents' Health, "Journal of Gerontology: Social Science" vol. 62B, no. 2, 2007.
 9. Kołodziej A., Wpływ międzypokoleniowych relacji na charakter i jakość więzi rodzinnych, w: Z rodziną nie tylko na fotografii, red. M. Gwóźdź, A. Maliszewska, Katowice 2011.
 10. Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa 2000.
 11. Napora E., Parentyfikacja dziadków warunkiem bezkonfliktowości w rodzinach o różnej strukturze, w: Prace Psychologiczne LXIII: Sytuacje konfliktu społecznego. Przyczyny - Sposoby rozwiązywania - Skutki, red. D. Borecka-Biernat, Wrocław 2015.
 12. Rola dziadków w naszym życiu, raport CBOS, źródło: http://www.cbos.pl/ SPISKOM.POL/2012/K_008_12.PDF; dostęp: 15.06.2015r.
 13. Steuden S., Psychologia starzenia się i starości, Warszawa 2011.
 14. Staś-Romanowska M., Późna dorosłość, w: Psychologia rozwoju człowieka, red. J. Trempała, Warszawa 2014.
 15. Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2010.
 16. Turner J. S, Helms D. B., Rozwój człowieka, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu