BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawadzka Natalia (Politechnika Śląska)
Title
Realizacja potrzeb bezpieczeństwa u osób starszych na przykładzie projektu koncepcyjnego domu seniora w Katowicach
Implementation of the security needs of the elderly people on the example of the conceptual project the senior house in Katowice
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 2, s. 221-232, bibliogr. 4 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Architektura, Urbanistyka, Ład przestrzenny, Ludzie starsi
Architecture, Urban studies, Spatial order, Elderly people
Note
summ.
Abstract
"Środowiskiem zbudowanym możemy nazwać ogólnie wszystkie obszary zurbanizowane zabudowane - a więc aglomeracje, miasta, dzielnice miejskie, osiedla, nieruchomości, a także same budynki. Tak, więc problematyka środowiska zbudowanego obejmuje zarówno zagadnienia plastyczne, urbanistyczne i architektoniczne, z architekturą wnętrz włącznie." Środowisko, o którym tu mowa jest ważne i istotnie wpływa na człowieka realizując jedną z jego fundamentalnych potrzeb - potrzebę bezpieczeństwa. Prawidłowe rozwiązania przestrzenne wpływają na poprawę bezpieczeństwa, w związku z tym tworząc projekt architekt musi odnieść się do szeregu przepisów, rozporządzeń, które pozwolą zaprojektować obiekt bezpieczny. Prezentowany w opracowaniu projekt architektoniczny był koncepcją przygotowana pod kierunkiem dr inż. Arch. Iwony Benek na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, jako praca dyplomowa, inżynierska w roku akademickim 2014/2015. Tematem był projekt koncepcyjny domu pomocy społecznej zlokalizowany w Katowicach. (fragment tekstu)

The need for security is one of the basic human needs with the Maslow's pyramid. Senior houses are a specific form of housing for the elderly people, where it forms a social group, including community of residence. In designing time this building we need remember about: • physical security inhabitant- prevent for falling, physical injury as a consequence of inadequate arrangement of living spaces and public spaces. • Mental Safety-the need for privacy and personalization space (eg. private objects, colors affect positively or negatively) • health security- related to the observation and monitoring of resident heaiht, while respecting the private and intimate sphere, • Security related to the state of emergency such as evacuation situations-compliance with the relevant legal requirements. An attempt was made to create guidelines that will help ensure the elderly people need for feeling security. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Barrie B. Greenble, Space, Dimension of the human landscape, London, 1981.
  2. Czarnecki B., Siemiński W.: Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej, Warszawa, 2004.
  3. Kawczyńska-Butrym Z., Niepełnosprawność - specyfika pomocy społecznej. Wydawnictwo Śląsk: Katowice, 1998.
  4. Wallis A., Socjologia i kształtowanie przestrzeni, PIW, Warszawa, 1971.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu