BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pyszkowska Anna (Uniwersytet Śląski), Naczyński Michał (Uniwersytet Śląski)
Title
Wsparcie społeczne, samoocena i jakość życia nieformalnych opiekunów osób starszych
Social support, self-esteem and quality of life of informal caregivers of elderly people
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 2, s. 265-276, bibliogr. 19 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Wsparcie społeczne, Ludzie starsi, Samoocena, Jakość życia
Social support, Elderly people, Self-esteem, Quality of life
Note
summ.
Abstract
Postępujący proces starzenia się polskiego społeczeństwa jest aktualnym tematem zarówno w badaniach naukowych, jak i debatach publicznych. W 2013 r. grupa osób po 65. r.ż. stanowiła aż 14,7% ogółu ludności. Ze względu na specyfikę tej grupy wiekowej pojawia się pytanie w jaki sposób (i przez kogo) będą zaspokajane potrzeby osób starszych. (fragment tekstu)

Aging society challenges with questions of not only how but mostly who will take care of an increasing number of elderly people. Research shows that the care situation causes stress, sense of isolation and depression amongst caregivers who most frequently are family members. The aim of this study was to examine differences between informal caregivers and control group of non-caregivers consisted of 78 participants aged 35-60. The study compared variables including social support from family, friends and professionals and self-esteem. The investigation showed no statistically significant differences between groups. It is assumed that cultural factors played a significant role in given results as further research is required. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bee H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 2. Centrum Badania Opinii Publicznej (2014). Zaufanie w relacjach międzyludzkich. Nr 29/2014.
 3. Czapiński J., Panek K. (2013). Diagnoza Społeczna 2013. Warunki jakości życia Polaków.
 4. EUROFAMCARE (2006). Services for Supporting Family Carers of of Elderly People in Europe: Characteristics, Coverage and Usage. Summary of Main Findings from EUROFAMCARE. The EUROFAMCARE consortium.
 5. Główny Urząd Statystyczny (2014). Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050.
 6. Grochmal-Bach B. (2007). Cierpienie osób z otępieniem typu Alzheimera. Kraków, Wydawnictwo WAM.
 7. Hooyman N. R., Kiyak H. A. (2011). Social gerontology. A multidisciplinary perspective. Pearson Education, Inc., Boston.
 8. Janowicz A. (2014). Rola opiekunów nieformalnych w opiece u kresu życia. Przyczynek do badań w ramach projektu European Palliative Care Academy (EUPCA). Piel. Zdr. Publ. 2014, 4.
 9. Kmiecik-Baran K. (1995). Skala wsparcia społecznego. Teoria i właściwości psychometryczne. Przegląd Psychologiczny, tom 38 numer 1/2.
 10. Krzyżowski Ł. (2012). Zobowiązania rodzinne i dynamika wykluczenia w transnarodowej przestrzeni społecznej. Polacy w Islandii i ich starzy rodzice w Polsce. Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny 1 (38).
 11. Łukomska A., Wachowska, J. (2008). Seniorzy o swojej starości. Gerontologia Polska, tom 16, nr 1.
 12. Perek-Białas J., Stypińska J. (2010). Łączenie pracy i opieki nad osobą starszą - wpływ na jakość życia opiekuna. [w:] Jakość życia seniorów w XXI wieku, red. D. Kałuża, P. Szukalski. Ku aktywności, Łódź 2010.
 13. Pinquart M., Sorensen, S. (2007). Correlates of Physical Health of Informal Caregivers: A Meta-Analysis. Journal of Gerontology: PSYCHOLOGICAL SCIENCES. Vol. 62B.
 14. Rachel W., Turkot, A. (2015). Jak pomóc opiekunom pacjentów z otępieniem w chorobie Alzheimera? Psychoterapia 1 (172).
 15. Raś P., Opala, G. (2001). Obciążenie opiekunów osób z otępieniem. Wiadomości Lekarskie.
 16. Rosochacka-Gmitrzak M. (2011). Wsparcie opiekunów nieformalnych - w stronę równowagi społecznych oczekiwań i opiekuńczych możliwości rodzin. [w:] Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, red. M. Racław. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 17. Synak B. (2000). Ludzie starzy w warunkach transformacji ustrojowej. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 18. Szweda-Lewandowska Z. (2011). Zapotrzebowanie na instytucjonalne formy pomocy osobom starszym. [w:] Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności w Polsce, red. J. Kowaleski. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 19. Wojtyna E., Popiołek K. (2012). Character of the relationship with Alzheimer patient and the psychological costs of care. Polish Psychological Bulletin, vol.43(4).
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu