BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziej Arkadiusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Poza pracą, poza strukturą - o problemie określania pozycji seniorów w strukturze społecznej
Outside the labor market, outside the social structure - The problem to determine the position of seniors in the social structure
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 2, s. 299-310, bibliogr. 27 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Struktura społeczna, Status społeczny, Ludzie starsi
Social structure, Social status, Elderly people
Note
summ.
Abstract
Przekonanie o konieczność uzupełnienia obrazu struktury społecznej o kategorie społeczne niedające się scharakteryzować poprzez określenie wykonywanego zawodu, ma swoje mocne podstawy naukowe. Przedstawiciele nauk społecznych i ekonomicznych stosunkowo jednomyślnie przewidywali, iż pracy, głównie dzięki wzrostowi wydajności pracy, miało być mniej, a długość życia ludzkiego miała się zwiększać. Połączenie tych dwóch prognoz dawało mocne podstawy do tego, aby sądzić, że ludzi "biernych zawodowo" będzie coraz więcej. Wyłączenie ich ze struktury społecznej miało być zatem coraz bardziej problematyczne. (fragment tekstu)

In the developed countries aging processes create the need of scientific study on the social life of the elderly. One of the major difficulties in the study of elderly is the problem to scientifically determine the position of older people in the social structure. Most popular tools for studying the social structure are usually based on the category of the occupation. This fact creates the problem of determining the social position of the inactive, including the unemployed seniors. This "structural exclusion" calls for the methodological approaches that also take into account the entity that are currently outside the sphere of labor market. The paper presents the considerations focused on the issue of "placing" of seniors in the social structure based on the determination of the level of different forms of capital. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ajdukiewicz K., Zarys logiki, Warszawa 1960.
 2. Bauman Z., Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia, Warszawa 1998.
 3. Bergman M. M., Joye D., Comparing Social Stratification Schemata: CAMSIS, CSP-CH, Goldthorpe, ISCO-88, Treiman, and Wright, Cambridge 2005.
 4. Bönisch A., Futurologia - jej funkcje i cel, Wrocław 1980.
 5. Domański H., Prestiż, Toruń 2012.
 6. Domański H., Struktura społeczna, Warszawa 2007.
 7. Domański H., Przybysz D., Analiza przydatności schematu EGP jako wskaźnika pozycji społecznej, "ASK" nr 12, 2003.
 8. Durkheim E., Samobójstwo, Warszawa 2006.
 9. Gardawski J., Struktura społeczna, w: Socjologia ogólna, red. J. Polakowska-Kujawa, Warszawa 2007.
 10. Giddens A., Socjologia, Warszawa 2005.
 11. Grotowska-Leder J., Sieci społeczne jako przejaw integracji społecznej w walce z wykluczeniem społecznym i biedą (na przykładzie mieszkańców wsi i małych miast), w: Socjologia jako społeczna terapia, red. A. Wachowiak, Zielona Góra 2008.
 12. Halpern D., Zdrowie i dobre samopoczucie, w: Socjologia codzienności, red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Kraków 2008.
 13. Kasprzak W., Pelc K., Wyzwania technologiczne - Prognozy i strategie, Kraków 1999.
 14. Kędzior J., Wybrane aspekty starzenia się i starości w perspektywie gerontologii i geragogiki, w: Współczesne wyzwania pracy socjalnej, red. J. Kędzior, A. Ładyżyński, Toruń 2006.
 15. Kotarbiński T., Kurs logiki dla prawników, Warszawa 1960.
 16. Król H., Transformacja pracy i funkcji personalnej, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Warszawa 2006.
 17. Mamzer H., Kulturowe uwarunkowania starości, "Roczniki socjologii rodziny" nr 23, 2013.
 18. Mucha J., Krzyżowski Ł., Starzenie się w warunkach dynamicznej zmiany. Perspektywa "biegu życia". Wprowadzenie, w: Ku socjologii starości. Starzenie się w biegu życia jednostki, red. J. Mucha, Ł. Krzyżowski, Kraków 2011.
 19. Ossowski S., O strukturze społecznej, Warszawa 1985.
 20. Podoski K., Prognozy rozwoju społecznego, Warszawa 1973.
 21. Rybicki P., Struktura społecznego świata, Warszawa 1979.
 22. Sęk H., Cieślak R., Wsparcie społeczne - sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne, w: Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, red. H. Sęk, R. Cieślak, Warszawa 2004.
 23. Turner J. H., Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2004.
 24. Weber M., Klasy, stany, partie - podział władzy w obrębie wspólnoty, w: Elementy teorii socjologicznych, red. W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, Warszawa 1975.
 25. Wiatrowski Z., Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej, Radom 2009.
 26. Wright E. O., Klasy się liczą. w: Współczesne teorie socjologiczne, t. II, red. A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Warszawa 2006.
 27. Znaniecki F., Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu