BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kramarz Włodzimierz (Politechnika Śląska), Kramarz Marzena (Politechnika Śląska)
Title
Czynniki ryzyka w cyklu realizacji zamówienia
Risk factors in the cycle of order completion
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 1, s. 414-424, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Ryzyko, Eliminacja parametrów zakłóceń, Zarządzanie ryzykiem, Łańcuch dostaw, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Logistyka w łańcuchu dostaw
Risk, Elimination of interference parameters, Risk management, Supply chain, Supply Chain Management (SCM), Logistics in supply chain
Note
streszcz., summ.
Abstract
Najnowsze publikacje z obszaru zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw proponują różne zestawienia czynników określanych mianem zakłócenia, wskazując jednocześnie na strategie zarządzania ryzykiem, w tym: wygładzanie, kompensację, unikanie oraz dywersyfikację. Strategie te nie są adekwatne do strategii wzmacniania odporności łańcucha dostaw. W artykule wskazano koncepcję pomiaru zakłóceń w procesie realizacji zamówienia umożliwiającą identyfikację czynników ryzyka w sieciowym łańcuchu dostaw ukierunkowaną na wzmacnianie odporności łańcucha dostaw. Badania częstotliwości i siły wpływu zakłóceń na przepływy materiałowe przeprowadzono w łańcuchu dostaw wyrobów hutniczych.(abstrakt oryginalny)

Recent publications from the area of the risk management in the supply chain propose all sorts combinations of determined factors with name of the disruption (strategies of the risk management: mitigating, compensation, diversification). These strategies aren't appropriate to the strategy of improving the resistance of the supply chain. A concept was indicated in the article of measurement of disruptions in the process of the completion of an order. The identification of disruptions enables to define risk factors in the processes of order : "make to order". The research on the frequency and forces of the influence of disruptions on material flows were conducted in the supply chain of smelting produ cts.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Brintrup A., Behaviour adaptation in the multi-agent, multi-objective and multi-role supply chain, Computers in Industry, vol. 61(7) 2010, pp 636-645
 2. Cachon G., Lariviere M., Supply chain coordination with revenue - sharing contracts: Strengths and limitations, Management Science vol. 51(1) 2005, pp 30-44
 3. Choi T., Krause D (2006), The supply base and its complexity: Implications for transactions cost, risk, responsiveness and innovation, Journal of Operations Management, vol. 24(5), pp 637-652,
 4. Chopra S., Sodhi S (2004), Managing risk to avoid supply chain breakdown, MIT Sloan Management Review vol. 46(1), pp 53-61,
 5. Christopher M., Juttner U (2000) Developing strategic partnership In the supply chain: A practitioner's perspective, European Journal of Purchasing & Supply Management, vol. 6, pp 117-127,
 6. Graves S., Willems S., Optimizing the supply chain configuration for new products, Management Science vol. 51(8) 2005, pp 1165-1180
 7. Handfield R., McCormack K., Supply chain risk management. Minimizing disruptions in global sourcing, Auerbach Publications Taylor & Francis Group , New York, London 2008
 8. Ivanov D., Sokolov B., Structure Dynamics control approach to supply chain planning and adaptation, International Journal of Production Research, vol. 50 (21) 2012, s. 6133 - 6149,
 9. Kenyon G., Neureuther B., (2012), An adaptive model for assessing supply chain risk, Journal of Marketing Channels, vol. 19 pp 156-170
 10. Kramarz M. Adaptive strategies of flagship enterprises in distribution networks with postponed production. Distribution of metallurgic products, The Publishing House of the Silesian Technical University, Gliwice 2012, (projekt badawczy własny "System wspomagania decyzji logistycznych integratora sieci dystrybucji na przykładzie wyrobów hutniczych" nr 0030/B/H03/2010/38)
 11. Kramarz W. Modelling of material flows in a network supply chain, Resistance of supply chains of metallurgic products, Difin, Warsaw 2013 (projekt badawczy własny: System informatyczny wspomagający sterowanie przepływami materiałów w sieci przedsiębiorstw na przykładzie wyrobów hutniczych, nr 2147/B/T02/2010/39)
 12. Niranjan T., Wagner S., Aggarwal V., Measuring information distortion in real - world supply chains. International Journal of Production Research, vol. 49(11), 2011, pp. 3343-3362
 13. Sarkis J., Talluri S, Gunasekaran A, A strategic model for agile virtual enterprises partner selection, International Journal of Operation & Production Management, vol. 27(11) 2007 pp. 1213-1234
 14. Tang C (2006) Robust strategies for mitigating supply chain disruptions, International Journal of Logistics: Research and Applications Vol. 9(1) pp. 33-45,
 15. Tang C (2006), Perspectives in supply chain risk management, International Journal of Production Economics Vol. 103(2), pp 451-488.,
 16. Teich T, Ivanov D., Integrated customer - oriented product design and process networking of supply chain in virtual environments, International Journal of Networking and Virtual Organizations, forthcoming 2011
 17. Szołtysek J., (2015), Pryncypium logistyki, Logistyka nr 1, s. 70-72
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu