BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chrupała-Pniak Małgorzata (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Grabowski Damian (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Chudzicka-Czupała Agata (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Etyka pracy i motywacja do pracy osób z różnych grup wiekowych - podobieństwa i różnice
Work Ethic and Motivation in Three Generational Groups - Similarities and Differences
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 1, s. 107-117, bibliogr. 28 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Praca, Etyka pracy, Pracownicy w organizacji, Dyskryminacja w zatrudnieniu
Labour, Work ethics, Employees in the organization, Employment discrimination
Note
summ.
Abstract
W literaturze przedmiotu, zwłaszcza kierowanej do praktyków zarządzania, pojawiają się doniesienia na temat przeciwproduktywnych, a nawet negatywnych wzorców zachowań obserwowanych w poszczególnych kategoriach wiekowych pracowników, które mogą przyczyniać się do wzrostu dyskryminacji a nawet wykluczania osób w pewnym wieku (por. Gałuszka, 2007). Przekonania te budowane są na gruncie spolaryzowanych stereotypów utrwalanych powszechnie w publicystyce i mediach, niekoniecznie znajdujących empiryczne potwierdzenie w badaniach. Celem naszych badań było porównanie trzech kategorii wiekowych pracowników (N = 312) należących do różnych kohort pokoleniowych w zakresie etyki pracy i motywacji autodeterminowanej.(fragment tekstu)

The paper focuses on issues of work motivation and work ethic believes presented by members of organizations. Ryan Deci's Self Determination Theory (2000) and Weber's work ethic concept (2011) serve as a theoretical basis for the explanation of work attitudes. The aim of our research is to present how the generational affiliation differentiate work ethic and work motivation in three groups of employees. The sample consists of 312 employees from Polish organizations in various industries. The study did not confirm any differences between age groups in their attitude towards work (work ethic), except from the acceptance of hard work. Young workers value the hard work more than others and they believe it leads to success. Significant differences also have been confirmed in the case of amotivation (scores higher for older employees) and external regulation (lower scores in older workers).(author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Benson, J., Brown, M. (2011). Generations at work: are there differences and do they matter? The International Journal of Human Resource Management. doi:10.10 80/09585192.2011.573966.
 2. Cennamo, L., Gardner, D. (2008). Generational differences in work values, outcomes and person-organisation values fit. Journal of Managerial Psychology, 23(8), doi:10.1108/02683940810904385.
 3. Chrupała-Pniak M., Grabowski D. (w druku). Skala motywacji zewnętrznej i wewnętrznej do pracy (WEIMS-PL). Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza Work Extrinsic and Inrinsic Motivation Scale, Psychologia Społeczna.
 4. Chudzicka-Czupała A., Cozma I., Grabowski D., Woehr D. J. (2012). A Comparison of the Multidimensional Work Ethic Profile Across Two Countries. Journal of Management and Business, 3.
 5. Costanza, D. P., Badger, J. M., Fraser, R. L., Severt, J. B., Gade, P. A. (2012). Generational Differences in Work-Related Attitudes: A Meta-analysis. Journal of Business and Psychology, 27(4). doi:10.1007/s10869-012-9259-4.
 6. Deal, J. J., Altman, D. G., Rogelberg, S. G. (2010). Millennials at work: What we know and what we need to do (if anything). Journal of Business and Psychology, 25(2), doi:10.1007/s10869-010-9177-2.
 7. Deal, J. J., Stawiski, S., Graves, L., Gentry, W. A., Weber, T. J., Ruderman, M. (2013). Motivation at work: Which matters more, generation or managerial level? Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 65(1), doi:10.1037/ a0032693.
 8. Gałuszka, M. (2007). "Siwiejąca populacja": ekonomiczna, społeczna i etyczna waloryzacja starości. Annales: etyka w życiu gospodarczym. 10(2).
 9. Gagné, M., Deci, E. L. (2005). Self-determination theory and work motivation. Journal of Organizational Behavior, 26(4), doi:10.1002/job.322.
 10. Grabowski, D. (2014). Konstrukcja i wstępna charakterystyka psychometryczna skróconej wersji Wielowymiarowego Profilu Etyki Pracy (WPEP-s). Czasopismo Psychologiczne, 20.
 11. Grabowski, D., Chudzicka-Czupała, A. (2015). Wielowymiarowy Profil Etyki Pracy (WPEP). Charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza Multidimensional Work Ethic Profile. Psychologia Społeczna, 33, 2.
 12. Hite, D. M., Daspit, J. J., Dong, X. (2015). Examining the influence of transculturation on work ethic in the United States. Cross Cultural Management: An International Journal, 22(1). doi:10.1108/CCM-12-2013-0190.
 13. Jobe, L. L. (2014). Generational differences in work ethic among 3 generations of registered nurses. The Journal of Nursing Administration, 44(5), doi:10.1097/NNA.0000000000000071.
 14. Kowske, B.J., Rasch, R., Wiley, J. (2010). Millenials' (lack of) attitude problem: An empirical examination of generational effects on work attitudes. Journal of Business and Psychology, 25(2), DOI:10.1007/s10869-010-9171-8.
 15. Loughlin, C., Barling, J. (2001). Young workers' work values, attitudes, and behaviours. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 74(4), doi:10.1348/096317901167514.
 16. Luthans, F., Youssef, C. M. (2004). Human, social, and now positive psychological capital management: Investing in people for competitive advantage. Organizational Dynamics, 33(2), 143-160. doi:10.1016/j.orgdyn.2004.01.003.
 17. Meriac, J. P., Woehr, D. J., Banister, C. (2010). Generational differences in work ethic: An examination of measurement equivalence across three cohorts. Journal of Business and Psychology, 25(2), doi:10.1007/s10869-010-9164-7.
 18. Miller, J., Woehr, D., Hudspeth, N. (2002). The Meaning and Measurement of Work Ethic: Construction and Initial Validation of a Multidimensional Inventory. Journal of Vocational Behavior, 60, 3.
 19. Mróz, B., Pawłowska, A., Nieżurwska, J., Wileczek, A., Jedlikowska, D., Bubiak, B. (2014) (red). Szef X - pracownik Y. Wyzwania w zarządzaniu pokoleniem Y. Warszawa: Texte.
 20. Myers, K. K., Sadaghiani, K. (2010). Millennials in the workplace: A communication perspective on millennials' organizational relationships and performance. Journal of Business and Psychology, 25(2), doi:10.1007/s10869-010- 9172-7.
 21. Ryan, R. M., Deci, E. L. (1985). The "third selective paradigm" and the role of human motivation in cultural and biological selection: A response to Csikszentmihalyi and Massimini. New Ideas in Psychology, 3(3), doi:10.1016/ 0732-118X(85)90020-0.
 22. Ryan, R. M., Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), doi:10,1037/0003-066X.55.1.68.
 23. Ryan, R. M., Deci, E. L. (2000a). Intrinsic and extrinsic motivations: classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25,
 24. Ryan, R. M., Huta, V., Deci, E. L. (2008). Living well: A self-determination theory perspective on eudaimonia. Journal of Happiness Studies, 9(1), doi:10.1007/s10902-006-9023-4.
 25. Smolbik-Jęczmień, A. (2013). Podejście do pracy i kariery zawodowej wśród przedstawicieli generacji X i Y - podobieństwa i różnice. Nauki o Zarządzaniu, 1(14).
 26. Tremblay, M. A., Blanchard, C. M., Taylor, S., Pelletier, L. G., Villeneuve, M. (2009). Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale: Its value for organizational psychology research. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue Canadienne des Sciences du Comportement, 41(4).
 27. Twenge, J. M. (2010). A review of the empirical evidence on generational differences in work attitudes. Journal of Business and Psychology. doi:10.1007/ s10869-010-9165-6.
 28. Weber, M. (2011). Etyka protestancka i duch kapitalizmu. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu