BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fornalczyk Agnieszka (Uniwersytet Wrocławski), Goderska Katarzyna (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Czy prospołeczność i postawa wobec whistleblowingu w organizacjach zmienia się z wiekiem pracowników? - raport z badań
Is Employees' Prosociality and Attitude Towards Whistleblowing in Organizations Changing with their Age? a Research Report
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 1, s. 119-129, bibliogr. 35 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Kulturowe uwarunkowania, Organizacja, Praca, Pracownicy w organizacji, Etyka biznesu
Cultural determinants, Organisation, Labour, Employees in the organization, Business ethics
Note
summ.
Abstract
Przeciwdziałanie nadużyciom i ich eliminowanie jest zadaniem niełatwym, gdyż różny i złożony może być mechanizm ich powstawania. O nadużyciach może decydować szereg zmiennych i ich interakcji, m.in. czynników sytuacyjnych, takich jak uwarunkowania kulturowe, gospodarcze, socjopolityczne, aktualna sytuacja organizacji i jej pracowników oraz wyznaczników dyspozycyjnych - psychologicznych cech, predyspozycji jednostek.(fragment tekstu)

Whistleblowing, defined as disclosure by organization members of illegal, immoral or illegitimate practices, which occur in the organization, is nowadays important subject of research, taking into account its impact on the functioning of the companies. Presented study is one of the first ones to raise this issue in the context of the Polish organizations. The aim of this study was to verify the existence of the relationship between prosociality and attitudes towards whistleblowing and to explore whether workers age may significantly change prosocial orientation and attitudes towards reporting irregularities. The study was conducted among 129 workers from different organizations. Results indicated that prosocially oriented employees have more positive attitudes towards whistleblowing than others. Further, attitudes towards whistleblowing varied in different age groups - the research showed that older employees (from age 40) have more positive attitudes than their younger coworkers (age range from 20 to 39). Outcomes of the study showed no significant relationship between age and prosociality, however, results indicate a trend, implying that prosociality varies in different age groups. Results of the study provide valuable suggestions for practice and further scientific work in this area. (author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arszułowicz M., Whistleblowing, w: Biznes, etyka, odpowiedzialność, red. W. Gasparski, Warszawa 2012.
 2. Association of Certified Fraud Examiners, Report to the nations on occupational fraud and abuse, Austin 2012.
 3. Baltes P. B. i Smith J., The fascination of wisdom: Its nature, ontogeny, and function, "Perspectives on psychological science" nr 3, 2008.
 4. Berry B., Organizational culture: A framework and strategies for facilitating employee whistleblowing, "Employee Responsibilities and Rights Journal" nr 16, 2004.
 5. Bjørkelo B., Einarsen S. i Matthiesen S. B., Predicting proactive behaviour at work: Exploring the role of personality as an antecedent of whistleblowing behaviour. "Journal Of Occupational & Organizational Psychology" nr 83, 2010.
 6. Cassematis P. G. i Wortley R., Prediction of whistleblowing or non-reporting observation: The role of personal and situational factors, "Journal of business ethics" nr 117, 2013.
 7. Dozier J. B. i Miceli M. P., Potential Predictors of Whistle-Blowing: A Prosocial Behavior Perspective, "The Academy of Management Review" nr 10, 1985.
 8. Goderska K., Postawy wobec whistleblowingu a metapoznawcze ja, orientacja prospołeczna i wiek pracowników [niepublikowana praca magisterska], Wrocław 2015.
 9. Karyłowski J., O dwóch typach altruizmu: badania nad endo- i egzocentrycznymi źródłami podejmowania bezinteresownych działań na rzecz innych ludzi, Wrocław 1978.
 10. Keenan J. P., Blowing the Whistle on Less Serious Forms of Fraud: A Study of Executives and Managers, "Employee Responsibilities & Rights Journal" nr 12, 2000.
 11. Lee J. Y., Heilmann S. G. i Near J. P, Blowing the whistle on sexual harassment: Test of a model of predictors and outcomes, "Human relations" nr 57, 2004.
 12. Liyanarachchi G. i Adler R., Accountants' Whistle-Blowing Intentions: The Impact of Retaliation, Age, and Gender, "Australian Accounting Review" nr 21, 2011.
 13. Liyanarachchi G. i Newdick C., The impact of moral reasoning and retaliation on whistle-blowing: New Zealand evidence, "Journal of Business Ethics" nr 89.
 14. MacNab B. et al., Culture and Ethics Management Whistle-blowing and Internal Reporting within a NAFTA Country Context, "International Journal of Cross Cultural Management" nr 7, 2007.
 15. McAdams D. P., Generativity in midlife, w: Handbook of midlife development, red. M. E. Lachman, Nowy Jork 2001.
 16. Mesmer-Magnus J. i Viswesvaran C., Whistleblowing in Organizations: An Examination of Correlates of Whistleblowing Intentions, Actions and Retaliation, "Journal of Business Ethics" nr 65, 2005.
 17. Miceli M. P. et al., Individual differences and whistle-blowing. "Academy of Management Proceedings" nr 1, 2001.
 18. Miceli M. P. i Near J. P., Individual and situational correlates of whistle-blowing, "Personnel Psychology" nr 41, 1988.
 19. Miceli M. P. i Near J. P., Blowing the whistle: The organizational and legal implications for companies and employees, Nowy Jork 1992.
 20. Miceli M. P. i Near J. P., Standing up or standing by: What predicts blowing the whistle on organizational wrongdoing, "Research in personnel and human resources management" nr 24, 2005.
 21. Mickler C. i Staudinger U.M., Personal wisdom: Validation and age-related differences of a performance measure, "Psychology and Aging" nr 23, 2008.
 22. Near J. P. i Miceli M. P., Whistle-Blowing: Myth and Reality, "Journal Of Management" nr 22, 1996.
 23. Oleś P., Psychologia człowieka dorosłego: ciągłość-zmiana-integracja, Warszawa 2011.
 24. Organ D. W., Podsakoff P. M. i MacKenzie S. B., Organizational citizenship behavior: Its nature, antecedents, and consequences, Nowy Jork 2005.
 25. PricewaterhouseCoopers, Global Economic Crime Survey, Londyn 2014.
 26. Raelin J. A., The Professional as the Executive's Ethical Aide-de-camp, "The Academy of Management Executive" nr 1, 1987.
 27. Rogowski W., Whistleblowing: bohaterstwo, zdrada czy interes, "Przegląd Corporate Governance" nr 1, 2007.
 28. Rogowski W. i Rudecka I., Demaskacja społeczna (whistleblowing) i jej konsekwencje w obszarze administracji publicznej i przedsiębiorczości - badanie pilotażowe, "Opinie i Ekspertyzy Senatu RP" nr OE-172, 2011.
 29. Rothschild J., Freedom of speech denied, dignity assaulted what the whistleblowers experience in the US, "Current Sociology" nr 56, 2008.
 30. Stansbury J. M. i Victor B., Whistle-blowing among young employees: A life-course perspective, "Journal of business ethics" nr 85, 2009.
 31. Staub E., Positive social behavior and morality: I. Social and personal influences, Oxford 1978.
 32. Szuster A., W poszukiwaniu źródeł i uwarunkowań ludzkiego altruizmu, Warszawa 2005.
 33. Świątek-Barylska I., Whistleblowing as a Symptom of Employee Loyalty - Polish Perspective, "International Journal of Business and Social Science" nr 4, 2013.
 34. Turek D. i Wojtczuk-Turek A., Kompetencyjne uwarunkowania nieetycznego zachowania pracowników, "Problemy zarządzania" nr 4, 2011.
 35. Wells J. (2006), Nadużycia w firmach - zapobieganie i wykrywanie. Vademecum, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu