BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buczkowski Adam (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
Title
Seksualność osób starych w dyskursie eksperckim
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 1, s. 131-144, bibliogr. 28 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Społeczeństwo, Potrzeby człowieka, Kultura, Seksualność
Society, Human needs, Culture, Sexuality
Note
summ.
Abstract
Przez całe stulecia życie zdecydowanej większości ludzi powiązane było z wykonywaną pracą. Społeczne funkcjonowanie człowieka oraz uzyskanie pełni praw w danej społeczności rozpoczynało się z chwilą podjęcia użytecznej pracy, a starość rozpoczynała się w chwili, gdy zaczynało brakować sił na jej kontynuowanie. Takie rozumienie starości dominowało od czasów kultur pierwotnych w zasadzie aż do XIX wieku. Przynależność do grupy osób starych była więc warunkowana z jednej strony wykonywaną praca, a z drugiej indywidualną sprawnością fizyczną i intelektualną. (fragment tekstu)

The article contains reflections on the phenomenon of sexuality in old age and socio-cultural perspective, an indication of the different valuation of old women and men, and analysis of the Polish sexologists discourse on sexuality seniors. Old age and sexuality is experienced by women differently from men. In women, the beginning of old age and problems with sexuality is linked to menopause. Women already starting to think about old age too, and withdraw from sexual activity, despite the fact that they live longer. The reason for the differences in experiencing the identity of the woman's age is strongly associated with body. Sexuality of the elderly in the discourse of the expert is therefore seen as a clinical disorder and its associated problems. There are also criteria for the norm of sexual behavior is full sexual intercourse, other sexual behaviors are the only associated activities. Accepted definition of old age is also not clear, old age is no concern menopausal women and men over 80 years old, although it is noted changes in the intensity of sexual behavior from 50 years of age. (author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Buczkowski A., Społeczne tworzenie ciała. Płeć kulturowa i płeć biologiczna - Wydawnictwo Universitas, Kraków 2005
 2. Buczkowski A., Socjologia ciała w: Krótkie wykłady z socjologii. Kategorie, problemy, subdyscypliny, tom II, red. A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska, Wydawnictwo APS, Warszawa 2013
 3. Buczkowski A., Socjologia seksualności w: Krótkie wykłady z socjologii. Kategorie, problemy, subdyscypliny, tom II, red. A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska, Wydawnictwo APS, Warszawa 2013.
 4. Bois J.P., Historia starości. Od Montaigne'a do pierwszych emerytur. Wydawnictwo Marabut. Warszawa. 1996.
 5. CBOS. Komunikat z badań. 2012. Polacy wobec własnej starości. Warszawa.
 6. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku. Warszawa, 27.01.2015.
 7. Eraz z Ritterdamu, Pochwała głupoty, Wydawnictwo PAN Wrocław 1953.
 8. Fabiś A., Fabiś A., Aktywność seksualna osób starszych, w: Jodko, A. red., Tabu seksuologii. Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica". Warszawa. 2008.
 9. Foucault M., Historia seksualności, Czytelnik Warszawa 1995.
 10. Imieliński K., Seksuologia kulturowa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1980.
 11. Imieliński K., Seksuologia biologiczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1980.
 12. Imieliński K., Seksuologia społeczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1984.
 13. Izdebski Z., Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2012.
 14. Jodko, A. red., Tabu seksuologii. Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica". Warszawa. 2008.
 15. Kaschack E., Nowa psychologia kobiety. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne: Gdańsk. 1996.
 16. Kościańska A., Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce, WUW Warszawa 2014.
 17. Laquer T.W., Samotny seks. Kulturowa historia masturbacji, Wyd. Universitas Kraków 2006.
 18. Lew-Starowicz Z., Seks dojrzały. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1985.
 19. Lew-Starowicz, Z. Seks w jesieni życia, Wydawnictwo Bellona Warszawa 2000.
 20. Leysen B., Medicalization of Menopauze: From "Feminine Forever to "Healthy Forever", w: Lykke, N., Braidotti, R., red. Between Monsters, Goddesses and Cyborgs. Feminist Confrontations with Science, Medicine and Cyber Space. Zed Books. London - New Jersey. 1996.
 21. Miluska J., Tożsamość kobiet i mężczyzn w cyklu życia. Wydawnictwo Naukowe UAM: Poznań 1996.
 22. Minois G., Historia starości. Od antyku do renesansu. Wydawnictwo Marabut. Warszawa 1995.
 23. Sontag S., The double standards of ageing [w:] Psychology of women, J.H.Williams (red.). Norton: New York. 1979.
 24. Trillat E., Historia histerii, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993.
 25. Tseelon E., The Masque of Femininity. The Presentation of Woman in Everyday Life. SAGE Publications: London 1995.
 26. Wisłocka M., Sztuka kochania, Wydawnictwo Iskry Warszawa 1984.
 27. Wisłocka M., Sztuka kochania: w dwadzieścia lat później, Wydawnictwo Iskry Warszawa 1991.
 28. Wolf N., Mit urody. Wydawnictwo Czarna Owca: Warszawa 2014.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu