BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stompór-Świderska Jagoda (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Satysfakcja zawodowa dojrzałych pracowników i jej konsekwencje dla starzejącego się społeczeństwa - empiryczne badania pielęgniarek 50+
Professional Satisfaction of Matured Workers And its Impact on Ageing Society - Empirical Studies of Over 50
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 1, s. 157-168, tab., wykr. bibliogr. 19 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Praca, Starzenie się społeczeństw, Opieka zdrowotna
Labour, Ageing of the population, Health care
Note
summ.
Abstract
Aby odpowiedzieć na pojawiające się nowe wyzwania związane z pracą, pielęgniarki będą musiały być jeszcze lepiej wyszkolone. Wymagania starzejącej się populacji mają specyficzny charakter, np. osoby chore na raka mogą jednocześnie cierpieć na demencję czy inne współwystępujące zaburzenia neurologiczne lub psychiczne. Może to oznaczać konieczność posiadania dodatkowych umiejętności, takich, jak: dobra komunikacja międzyludzka, holistyczna ocena stanu pacjenta, całościowe planowanie opieki i inne.(fragment tekstu)

The aim of this article is to show the role of matured nurses professional satisfaction in the context of ageing society. Additionally, it determines factors which help to retain experienced nurses' staff. The nurse profession is one of the ageing ones, and ageing in this profession is faster than in average population. The research using the Multi-dimensional Over 50 Workers' Questionnaire was conducted over the group of 240 people. The research showed that very crucial thing is to pay tribute to older nurses' work by the employer and to improve financial conditions of the work. Older nurses need an access to develop their professional skills. They need further education as well. All the aspects determining older nurses' work retention have to be analysed. The awareness of the role played by nurses in ageing society should to be crucial for the employers.(author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. about the nursing shortage? Policy, Politics, and Nursing Practice 6(3), 2005.
 2. Bühler Ch. Bieg życia ludzkiego, Warszawa, WN PWN,1999 (I wyd. 1933).
 3. Fitzgerald D.C., Aging, experienced nurses: Their value and needs. Contemporary Nurse 24, 2007.
 4. Gros, U., Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.
 5. Hatcher B., Bleich M.R., Connolly C., Davis K., Hewlett P.O. and Hill K.S., Wisdom at work:The importance of the older and experienced nursing in the workplace. Retrievedfrom http://www.rwjf.org/files/publications/other/wisdomatwork.pdf?gsa=1 on 27 June 2006.
 6. Healthcare Management 51(4), 2006.
 7. Klaus S.F., Ekerdt D.J., Gajewski B., Job satisfaction in birth cohorts of nurses. Journal of Nursing Management, 20, 2012.
 8. Larrabee J.H., Wu Y., Persily C.A., Simoni P.S., Johnston P.A., Marcischak T.L., Mott C.L., Gladden S.D., Influence of stress resiliency on RN job satisfaction and intent to stay. Western Journal of Nursing Research 32, 2010.
 9. Letvack S.,The experience of being an older perioperative nurse. AORN Journal 78(4), 2003.
 10. Liu C., Zhang L., Ye W., Zhu J., Cao J., Lu X. and Li F., Job satisfaction and intention to leave: a questionnaire survey of hospital nurses in Shanghai of China. Journal of Clinical Nursing 21,2011.
 11. Morrell K., Towards a typology of nursing turnover: the role of shocks in nurses' decisions to leave. Journal of Advanced Nursing 49, 2005.
 12. Moseley A., Jeffers L., Paterson J., The retention of the older nursing workforce: a literature review exploring factors which influence the retention and turnover of older nurses. Contemporary Nurse, 30, 2008.
 13. Oulton J.A., The global nursing shortage: An overview of issues and actions. Policy, Politics,and Nursing Practice 7, 2006, (3 Suppl.
 14. Psychologia Rozwoju człowieka, red. J. Trempała, Warszawa, WN PWN, 2011.
 15. Schulz D. P., Schulz S. E. Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy.", Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.
 16. Stompór-Świderska J., Pracownicy 50+ w perspektywie 360 [stopni] na przykładzie oceny pielęgniarek, w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. nr 8 (46), 2014.
 17. Sulek J., Korbiel-Pawlas M., Pawlas A., Ślusarz R., Motywy i predyspozycje osób kształcących się w zawodzie pielęgniarskim. Pielęgniarstwo XXI wieku, nr 4 (17), 2006
 18. Unruh L.Y., and Fottler M.D., Projections and trends in RN supply: What do they tell us
 19. Watson R., Manthorpe J. and Andrews J., Nursing over 50: Options, decisions and outcomes, 2003, Retrieved from http://www.jrf.org.uk/knowledge/findings/socialpolicy/783.asp on 28 June 2006.
 20. Whitbourne SK and Willis SL (Eds), The baby boomersgrow up: contemporary perspectives on midlife. Matwah NJ: Erlbaum Associates, 2006.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu