BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krystek Jolanta (Politechnika Śląska)
Title
Modułowy model elastycznego systemu produkcyjnego
Modular model of a flexible manufacturing system
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 1, s. 445-453, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Elastyczny system produkcji (ESP), Planowanie produkcji, Usługi ASP, Symulacja, Symulacje komputerowe, Stanowisko pracy
Flexible Manufacturing System (FMS), Production planning, Application Service Provider (ASP), Simulation, Computing simulation, Work-stand
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono dydaktyczny, modułowy model elastycznego systemu produkcyjnego. Stanowisko wyposażono w elementy umożliwiające symulację procesów i zdarzeń rzeczywistych obiektów produkcyjnych. Na stanowisku możliwe jest symulowanie elementów procesów produkcyjnych takich jak: planowanie (produkcji, dostaw komponentów, produkcji powtarzalnej i rytmicznej), niedopasowanie wydajności odcinków produkcyjnych, wąskie gardła, przezbrojenia, montaż, kontrola jakości. (abstrakt oryginalny)

A model of teaching, modular flexible manufacturing system is presented. The system is equipped with elements to simulate real processes and events of production facilities. On the test stand , it is possible to simulate elements of the production process , such as p lanning ( production, supply of components , repetitive and rhythmic production ), performance mismatch of production sections, bottlenecks, setups, assembly, quality control. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Banaszak Z., Muszyński W.: Systemy elastycznej automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1991.
  2. Brzeziński M. (red.): Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją, PLACET, Warszawa 2002.
  3. Krystek J.: Projekt dydaktycznego, modułowego, elastycznego system produkcyjnego. Miesięcznik Naukowo-Techniczny, Mechanik 7/2014, str. 343-354/560.
  4. Lis S., Santarek K., Strzelczak S.: Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych, PWN, Warszawa 1994.
  5. Matta A., Semeraro Q.: Design advanced manufacturing systems - models for capacity planning in advanced manufacturing systems, Springer, New York, 2005.
  6. Sawik T.: Optymalizacja dyskretna w elastycznych systemach produkcyjnych, WNT Warszawa 1992.
  7. Sawik T.: Planowanie i sterowanie produkcji w elastycznych systemach montażowych, WNT Warszawa 1996.
  8. Tolio T. (red): Design of Flexible Production Systems, Springer-Verlag, Berlin, 2009. Sury R.J.: Aspects of assembly Line balancing , International Journal of Productive Research, 1971, pp 8-14
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu