BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pollak Anita (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Chrupała-Pniak Małgorzata (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Sulimowska-Formowicz Monika (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Kożusznik Barbara (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Rudnicka Patrycja (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Różnice pokoleniowe w zakresie postrzegania regulacji wpływu w zespole pracowniczym - raport z badań
Generational Differences in Perceptions of the Influence within Employee Team. Research Report
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 1, s. 181-190, bibliogr. 24 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Praca, Zatrudnienie, Pracownicy w organizacji
Labour, Employment, Employees in the organization
Note
summ.
Abstract
Różnice pokoleniowe w miejscu pracy i ich ewentualne konsekwencje stanowią popularny przedmiot dyskusji praktyków organizacji, badaczy i publicystów od kilku dekad. Wraz z pojawieniem się tzw. pokolenia Milenium nastąpił dynamiczny wzrost publikacji opisujących postawy wobec pracy, wartości czy zachowania organizacyjne pracowników należących do różnych pokoleń i wynikające z nich zmiany w obszarach kierowania i zarządzania. Jedną z propozycji ujęcia zarządzania pracownikami w różnym wieku jest wykorzystanie koncepcji regulacji wpływu w zespole w celu zwiększenia efektywności pracy zespołu i organizacji. Regulacja wpływu traktowana jest jako działanie, które przyczynia się do pełnego wykorzystania możliwości poszczególnych elementów zespołu, czyli kierownika, każdej z jednostek i grupy jako całości.(fragment tekstu)

The paper focuses on issues of the influence regulation in organizational teams. Lewin's Field Theory (1951) and Kozusznik's deinfluentization (DEI) concept (Kożusznik, 1996, 2005) serve as a theoretical basis for the explanation of influence regulation. The aim of our research is to present how the generational affiliation differentiate the perception of the influence in the organizational teams. The sample consist of 975 employees from 250 randomly selected Polish organizations in various industries. Results of statistical analysis confirmed differences in the location of the influence source between employees of different ages. The diagnosis of generational differences in influence perception might be helpful for managing employees in mixed-age teams(author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Argyris, C. (1976). Leadership, Learning and Changing the Status Quo. Organizational Dynamics,4(3).
 2. Bass, B. M. (1998). Transformational Leadership: Industrial, Military, and Educational Impact. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.
 3. Beutell, N. J., Wittig-Berman, U. (2008). Work-family conflict and work-family synergy for generation X, baby boomers, and matures: Generational differences, predictors, and satisfaction outcomes. Journal of Managerial Psychology, 23.
 4. Bolden, R. (2011). Distributed Leadership in Organizations: A Review of Theory and Research. International Journal of Management Reviews, 13.
 5. Costanza, D. P., Badger, J. M., Fraser, R. L., Severt, J. B., Gade, P. A. (2012). Generational Differences in Work-Related Attitudes: A Meta-analysis. Journal of Business and Psychology, 27(4.
 6. Davis, J. B., Pawlowski, S. D., Houston, A. (2006). Work Commitments Of Baby Boomers And Gen-Xers In The IT Profession: Generational Differences or Myth? Journal of Computer Information Systems, 46(3).
 7. Deal, J. J., Stawiski, S., Graves, L., Gentry, W. A., Weber, T. J., Ruderman, M. (2013). Motivation at work: Which matters more, generation or managerial level? Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 65(1).
 8. Deci, E. L. (1975). Intrinsic motivation. New York: Plenum.
 9. Gentry, W. A., Griggs, T. L., Deal, J. J., Mondore, S. P., Cox, B. D. (2011). A comparison of generational differences in endorsement of leadership practices with actual leadership skill level. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 63(1).
 10. Griffin, R.W. (1998). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: WN PWN.
 11. Kowske, B. J., Rasch, R., Wiley, J. (2010). Millennials' (lack of) attitude problem: An empirical examination of generational effects on work attitudes. Journal of Business and Psychology, 25(2).
 12. Kożusznik, B. (1996). Podmiotowość zespołu pracowniczego w organizacji. Katowice: Wydawnictwo UŚ.
 13. Kożusznik, B. (2005). Wpływ społeczny w organizacji. Warszawa: PWE.
 14. Lee-Chai, A.Y., Bargh, J.A. (2009). Władza. Pokusy i zagrożenia. Gdańsk: GWP.
 15. Lewin, K. (1951). Field Theory in Social Science. New York: Harper and Row.
 16. Lyons, S., Kuron, L. (2013). Generational differences in the workplace: A review of the evidence and directions for future research. Journal of Organizational Behavior, 35.
 17. Mróz, B., Pawłowska, A., Nieżurwska, J., Wileczek, A., Jedlikowska, D., Bubiak, B. (2014) (red). Szef X - pracownik Y. Wyzwania w zarządzaniu pokoleniem Y. Warszawa: Texter.
 18. Neustadt, R. E. (1990). Presidential Power and the Modern Presidents: The Politics of Leadership from Roosevelt to Reagan. New York: Simon and Schuster.
 19. Parry, E., Urwin, P. (2011). Generational Differences in Work Values: A Review of Theory and Evidence. International Journal of Management Reviews, 13(1).
 20. Piotrowski, W., Koźmiński, A. K. (2002). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: WN PWN.
 21. Schuman, H., Scott, J. (1989). Generations and Collective Memories. American Sociological Review, 54(3).
 22. Sirias, D., Karp, H. B., Brotherton, T. (2007). Comparing the levels of individualism/ collectivism between baby boomers and generation X: Implications for teamwork. Management Research News, 30(10).
 23. Smolbik-Jęczmień, A. (2013). Podejście do pracy i kariery zawodowej śród przedstawicieli generacji X i Y - podobieństwa i różnice. Nauki o Zarządzaniu, 1(14).
 24. Twenge, J. M. (2010). A review of the empirical evidence on generational differences in work attitudes. Journal of Business and Psychology, 25(2).
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu