BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ochnik Dominika (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach), Rosmus Renata (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach), Pawlak Adam (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach)
Title
Wybrane czynniki dobrostanu psychicznego kobiet po 50. roku życia
Selected Subjective Well-Being Factors in Women After 50
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 1, s. 191-202, rys., bibliogr. 48 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Starzenie się społeczeństw, Ludzie starsi, Jakość życia, Kobieta, Dobrostan
Ageing of the population, Elderly people, Quality of life, Woman, Well-being
Note
summ.
Abstract
Poszukuje się rozwiązań pozwalających budować "szczęśliwe starzenie się" (successful aging), jednak część z tych rozwiązań nie uwzględnia różnic płciowych [Foster i Walker 2014: 1-8]. Światowa Organizacja Zdrowia promuje obecnie model "aktywnego starzenia się" (active aging), oznaczający proces optymalizacji możliwości w zakresie zdrowia, uczestnictwa i bezpieczeństwa, w celu poprawy jakości życia w procesie starzenia się, podkreślając znaczenie aktywności społecznej i fizycznej(fragment tekstu)

In this article the well-being is a sum of partial subjective satisfactions: satisfaction with life, satisfaction with sexual life, and mental health. Social activity and physical activity are playing important role in well-being in elderly. The aim of this article is to understand how those spheres of human activity are shaping subjective well-being in women after 50 and to reveal the mediating role of self-esteem. The study revealed self-esteem as an important predictor of well-being in elderly women, as well as a predictor of social activity. Those results are discussed in sociometric theory. The social activity is shaping the well-being through the self-esteem as a mediator. The physical activity is a direct predictor of social activity and mental health. The satisfaction with sexual life allows to predict the satisfaction with life, whereas mental health doesn't. This effect can be explain by relatively good mental health that becomes 'invisible good'. (author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baltes, M.M., Smith, J., New frontiers in the future of aging: from successful aging of the young to the dilemma of the fourth age, "Gerontology" nr 49, 2003.
 2. Baumeister, R. F., Tice, D.M., Anxiety and social exclusion, "Journal of Social and Clinical Psychology" nr 9, 1990.
 3. Berg, A.I., Hassing, L.B., McClearn, G.E. , Johansson, B., What matters for life satisfaction in the oldest? ,, Aging & Mental Health" nr 10(3), 2006.
 4. Bilikiewicz, A., Psychiatria, Warszawa 2009.
 5. Blanchflower, D.G., Oswald, A.J., Is well-being U-shaped over the life cycle? ,,Social Science & Medicine" nr 66, 2008.
 6. Borg, C., Hallberg, I.R., Blomquist, K., Life satisfaction among older people [65+] with reduces self-care capacity: the relationship to social, health and financial aspects, "Journal of Clinical Nursing" nr 15, 2006.
 7. Chao, S.F., Changes in leisure activities and dimensions of depressive symptoms in later life: a 12-year follow-up, Gerontologist nr 1, 2014. PMID:24986219
 8. Chao, S.F., Outdoor activities and depressive symptoms in displaced older adults following natural disaster: community cohesion as mediator and moderator, "Aging & Mental Health" nr 18, 2015.
 9. Cohen, G.D., Perlstein, S., Chapline, J., Kelly, J., Firth, K.M., Simmens, S., The impact of professionally conducted cultural programs on the physical health, mental health, and social functioning of older adults, "The Gerontologist" nr 469(6), 2006.
 10. Cox, B., Blaxter, M., Buckle, A., Fenner, N.P., Golding, J., Gore, M., Huppert, F., Nickson, J., Roth, M., Stark, J., Wadsworth, Wichelow, M., The health and life style survey, Cambridge 1987.
 11. Czapiński, J., Dobrostan psychiczny i społeczny Polaków wieku 50 i więcej lat na tle wybranych społeczeństw europejskich, Centre for Economic Analisys Reserch Note, 2009.
 12. Czapiński, J., Osobowość szczęśliwego człowieka, w: red. J. Czapiński, Psychologia Pozytywna, Warszawa 2004.
 13. Czapiński, J., Psychologia szczęścia. Przegląd badań i zarys teorii cebulowej, Warszawa 1992.
 14. Czapiński, J., Szczęście - złudzenie czy konieczność? Cebulowa teoria szczęścia w świetle nowych danych empirycznych, w: Złudzenia, które pozwalają żyć. Szkice z społecznej psychologii osobowości, red. M. Kofta, T. Szutrowa, Warszawa 2001.
 15. D'arcy, C., Prevalence and correlates of nonpsychotic psychiatric symptoms in the general population, "Canadian Journal of Psychiatry" nr 27, 1982.
 16. Deaton, A. Income, aging, health and well-being around the world: evidence from the Gallup World Poll, NBER Working paper 13317, 2007.
 17. Diener, E., Emmons, R.A., Larsen, R.J., Griffin, S., The Satisfaction With Life Scale, "Journal of Personality Assessment" nr 49, 1985.
 18. Easterline, R., Life cycle happiness and its sources: intersections of psychology, economics, and demography, "Journal of Economic Psychology" nr 27, 2006.
 19. Fecenec, D., Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI. Polska adaptacja. Podręcznik, Warszawa 2008.
 20. Finlay-Jones, R., Factors in the teaching environment associated with severe psychological distress among school teachers, "Australian and New Zealand Journal of Psychiatry" nr 20, 1986.
 21. Finlay-Jones, RA., Burvill, P.W., The prevalence of minor psychiatric morbidity in the community,"Psychological Medicine" nr 7, 1977.
 22. Foster, L., Walker, A., Active and successful aging: A European policy perspective, "Gerontologist" nr 55(1), 2014.
 23. Frey, B.S., Stutzer, A., Happiness and economics, Princeton & Oxford 2002.
 24. Goldberg, D.P., The detection of psychiatric illness by questionnaire: a technique for the identification and assessment of non-psychotic psychiatric illness. Monograph No 12, London 1972.
 25. Goldberg, D., Williams, P., Ocena zdrowia psychicznego na podstawie badań kwestionariuszami Davida Goldberga. Podręcznik dla użytkowników kwestionariuszy GHQ-12 i GHQ-28, Przeł. D. Merecz, Łódź 2001.
 26. Goodwin, R.D., Association between physical activity and mental disorders among adults in the United States, "Preventive Medicine" nr 36, 2003.
 27. Gur, R.E., Gur, R.C., Gender differences in aging: cognition, emotions, and neuroimaging studies, "Dialogues Clinical Neuroscience" nr 4(2), 2002.
 28. Gwozd, W., Sousa-Poza, A., Ageing, health and life satisfaction of the oldest old: An analysis for Germany, "Social Indicators Research" nr 97(3), 2010.
 29. Herzog, A.R., Ofstedal, M.B., Wheeler, L.M., Social engagement and its relationship to health, "Clinics in Geriatric Medicine" nr 18(3), 2002.
 30. Jachimowicz, V., Kostka, T., Satysfakcja z życia starszych kobiet, "Ginekologia Praktyczna" nr 3, 2009.
 31. Jenkins, R., Sex differences in minor psychiatric morbidity, "Psychological Medicine Monograph Supplement" nr 7, 1985.
 32. Kryspin-Exner, I., Lamplmayr, E., Felnhofer, A., Geropsychology: The gender gap in human aging - A mini-review, "Gerontology" nr 57, 2010.
 33. Leary, M.R., Baumeister, R.F., The nature and function of self-esteem: Sociometer theory, "Advances in Experimental Social Psychology" nr 32, 2000.
 34. Makowska, Z., Merecz, D., Polska adaptacja kwestionariuszy Ogólnego Stanu Zdrowia Davida Goldberga: GHQ-12 i GHQ-28, w: D. Goldberg, P. Williams, Ocena zdrowia psychicznego na podstawie badań kwestionariuszami Davida Goldberga. Podręcznik dla użytkowników kwestionariuszy GHQ-12 i GHQ-28, Przeł. D. Merecz, Łódź 2001.
 35. Mandal, E., Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, wyd. II, Katowice 2004.
 36. Nazroo, Y.J., Edwards, A.C., Brown, G.W., Gender differences in the prevalence of depression: artefact, alternative disorders, biology , or roles? ,,Sociology of Health & Illness" nr 20(3), 1998.
 37. O'Brien, E. J., Epstein, S., The Multidimensional Self-Esteem Inventory [MSEI]: Professional manual, Odessa, FL 1988.
 38. O'Brien, L.S., Psychiatric morbidity in a military general practice, "Journal of the Royal Army medical Corps" nr 131, 1985.
 39. Ochnik, D., Rosmus, R., Pawlak, A., The self-esteem, sexual life satisfaction and physic and social activity among elderly women, 27th Conference of the European Health Psychology Society, Bordeaux, France, Special Issue: Abstracts Supplement: Well-being, Quality of Life and Caregiving, "Psychology &Health" nr 28(S1), 2013.
 40. Ochnik, D., Rosmus, R., Pawlak, A., The life quality determinants among elderly women. 26th Conference of the EHPS: Resilience and Health, The European Health Psychology Society (EHPS), "Psychology & Health" nr 27(S1), 2012.
 41. Park, S.H., Han, K.S., Kang, C.B., Effects of exercise programs on depressive symptoms, quality of life and self-esteem in older people: A systematic review of randomized controlled trials, "Applied Nursing Research" nr 27(5), 2014.
 42. Popiołek, K., Chudzicka - Czupała, A., Percepcja czasu a transgresja i aktywność ludzi starszych, w: red. K. Popiołek, A. Chudzicka - Czupała, Czas w życiu człowieka, Katowice 2010.
 43. Siciliani, O., Bellantuono, C., Williams, P., Tansella, M., Self-reported use of psychotropic drugs and alcohol abuse in South Verona, "Psychological Medicine" nr 75, 1985.
 44. Smith, J., Well-being and health from age 70 to 100. Findings from the Berlin Aging Study, "European Review" nr 9, 4, 2001.
 45. Smith, J., Borchelt, M., Maier, H., Jopp, D., Health and well-being in the young old and the oldest old, "Journal of Social Issues" nr 58, 4, 2002.
 46. Sjösten, N.M., Vahlberg, T., Kivelä, S.L., The effects of multifactorial fall prevention on depressive symptoms among the aged at increased risk of falling, "International Journal of Geriatric Psychiatry" nr 23(5), 2008.
 47. WHO, Active ageing: A policy framework, Geneva 2002.
 48. Wolinsky, F.D., Stump, T.E., Clark, D.O., Antecedents and consequences of physical activity and exercise among older adults, "Gerontologist" nr 35, 1995.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu