BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukasik Jakub (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
System oceny zgodności CE, koncepcja wykorzystania unormowań prawnych w logistyce marketingowej
Conformity assessment systems (CE) - the concept of using a legal norms for marketing logistics
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 1, s. 519-527, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Logistyka marketingowa, System oceny zgodności, Normy EN
Marketing logistics, Conformity assessment system, European standards (EN)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia podstawowe informacje związane z oznakowaniem CE, genezę stworzenia systemu oceny zgodności wraz z omówieniem fundamentalnych założeń które przyświecały stworzeniu tego systemu. Została omówiona koncepcja logistyki marketingowej, a także pozytywny wpływ jaki ma na jej elementy oznakowania CE. Opisany został również przebieg procesu oceny zgodności, a także konsekwencje i kary dla producentów, którzy nie przestrzegają Dyrektyw Nowego Podejścia. (abstrakt oryginalny)

The article presents basic information related to the CE marking, the genesis of the creation of conformity assessment system along with a discussion of the fundamental assumptions that guided the creation of this system. Was discussed marketing logistics concept and the positive impact they have on the elements of the CE marking. Also described the process of conformity assessment, as well as the consequences and penalties for manufacturers who fail to comply with the New Approach Directives. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Anna Hutyra, "Nowe podejście do harmonizacji przepisów technicznych w Unii Europejskiej i oznakowanie CE" Centrum Euro Info Gdańsk 28.11.03r.
 2. "CE - dyrektywy nowego podejścia", http://www.oznakowanie-ce.pl/, 16.09.2014
 3. Dziennik Ustaw Nr 166, USTAWA 1360 o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r.
 4. Janusz Zymonik, "Oznakowanie CE", Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Urząd Dozoru Technicznego, Fundacje Promocji Innowacji i Biuro Doradztwa Gospodarczego ACME
 5. "Kara za brak oznaczenia CE"http://www.prawnik-online.eu/kara-za-brak-oznaczenia-ce,3,3843.html16.06.2014
 6. Ministerstwo Gospodarki oraz Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. "Oznakowanie CE dla wyrobów", Warszawa 2010
 7. Oznakowanie CE informacje podstawowe i często zadawane pytania, http://ec.europa.eu/, 16.06.2014
 8. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Ustawa z dnia6czerwca 1997r. Kodeks karny, Wydawnictwo Podatkowe GOFIN, Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny
 9. Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn umieszczanych na rynkach UE i rynku Polski, http://www.oznaczenie-ce.pl/przewodniki/src/01maszyny14.htm, 16.09.2014
 10. Zawilak Krzysztof; "Dyrektywy Starego Podejścia", http://www.mg.gov.pl/, 2014-06-11
 11. Oznakowanie CE- http://www.certification-experts.com/wp-content/uploads/2012/10/CE-logo1.jpg 16.09.2014
 12. Oznakowanie China-export- http://latis.pl/china-export-i-europejski-znak-bezpieczenstwa-ce/ 16.09.2014
 13. Martin Christopher, Helen Peck, "Logistyka marketingowa" Wydawnictwo PWE 2004
 14. Logistyka marketingowa http://www.governica.com/Logistyka_marketingowa 26.02.2015
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu