BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polačko Jozef (Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, Slovakia)
Title
Communication in the State and Public Administration
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 4, s. 187-190, bibliogr.11 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Administracja publiczna, Informacja, Komunikowanie
Public administration, Information, Communication
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
In my thesis, the topic of which is Communication in State and Public Administration, I would like to pay attention to problems that arise to civil servants in everyday verbal contact in the offices of civil service as well as to other people. Many misunderstandings or conflicts can be reached here. Communication is a means of mutual influence of persons. It is thus a real proprietor of the social process. It enables social interaction which makes a social being from human being. Pressumption of communication is a certain commonly recognized set of meanings within particular group or society. Communication in society has a lot of various forms and aspects. On the basis of analyzing particular communication processes, a theory of social communication has been gradually created as a common base of those scientific disciplines that deal with examining the interaction of information in society. All of us are involved in the process of communication in society. A human being must communicate. Their personal development, involvement in the process of work, emotional and esthetical sphere inevitably require contacts as well as information exchange with other people. To explain the status of civil servants in the mentioned context it is therefore necessary to introduce a legal framework of their position. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brázdová, Z. Manažér vzdelávania - tvorba systému vzdelávania. Pracovný materiál pre odborný kurz. Bratislava: Semis, 2001. 289 s. ISBN 8056942341
 2. CzarneckI, P. Ethics for a social worker, IP WSEI, Lublin 2011, ss. 200, ISBN 978- 83-62074-37-2
 3. Czarnecki, P. Praca socjalna, Difin, Warszawa 2013, ss. 253, ISBN 978-83-7641- 38-5
 4. Czarnecki, P., Sucasne problemy teorie a praxe socjalnej prace c Polsku, ISM Slovakia, Brno 2015, ss.235, ISBN 978-80-87502-1
 5. Czarnecki, P. Teorija i osnowy etiki, ISM, Slovakia, Kijów 2015, ss.140, ISBN978- 966-7972-38-7
 6. Czarnecki, P. Etika medzi dobrom a zlom, ISM Slovakia, Brno 2015, ss. 122, ISBN 978-80-87502
 7. Herzka, P., Boka, M. Personálny manažment. Bratislava: STU, 1999. 153 s. ISBN 80-227-1297-3
 8. Kmec, M.: Organizačné správanie a sociálna kvalifikácia manažérov. In: Multlaterálne aspekty života spoločnosti. Prešov: VŠMP, 2008
 9. Kmec, M.: Úvod do sociológie výchovy. Prešov: VŠMP, 2008
 10. Koubek, J. Řízení lidských zdroju - základy moderní personalistiky. Praha: Management Press, 2001. 367 s. ISBN 8072610033
 11. Zákon NR SR č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu