BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukasik Jakub (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Wykorzystanie narzędzi lean manufacturing w reorganizacji procesu produkcyjnego
The use of lean manufacturing tools in the reorganization of the production process
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 1, s. 528-538, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Mapowanie Strumienia Wartości (VSM), Logistyka produkcji, Odchudzanie produkcji, Odchudzone zarządzanie, Gospodarka magazynowa, Mapa samoorganizująca
Value Stream Mapping (VSM), Production logistics, Lean production, Lean management, Inventory management, Self-Organizing Maps (SOM)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia korzyści jakie można uzyskać poprzez zastosowanie narzędzi odchudzonej produkcji. Narzędzia lean manufacturing mogą być wykorzystywane w reorganizacji : wewnętrznego łańcucha dostaw, procesu produkcyjnego oraz gospodarki magazynowej, a także w pozostałych obszarach przedsiębiorstwa. Umożliwiają one lokalizacje oraz eliminacje źródeł marnotrawstwa w sposób szybki i skuteczny. W artykule wykorzystano mapowanie strumienia wartości dzięki, któremu przeanalizowano przebieg procesów oraz zlokalizowano źródła marnotrawstwa, a także zaproponowano zmiany, które poprawiły procesy logistyki wewnętrznej oraz proces produkcyjny . (abstrakt oryginalny)

The article shows the benefits that can be gained through the use of lean manufacturing tools. Lean manufacturing tools can be used in the reorganization: the internal supply chain, production process and warehouse management, as well as in other areas of the company. They allow locations, and the elimination of waste sources in a timely and efficient manner. The article uses through value stream mapping, which examines the processes and localized source of waste, as well as the proposed changes that improved the processes of internal logistics and production process.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Czerska J., Doskonalenie strumienia wartości, Wydawnictwo: Difin 2009r.
  2. Harris R., Harris C., Wilson E.: Doskonalenie przepływu materia, Wrocław : Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, 2003r.
  3. Łazickiet A., Systemy zarządzania przedsiębiorstwem: techniki Lean Management i Kaizen, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2011r.
  4. Bozarth C., Bozarth B.: Wprowadzenia do zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw, Wydawnictwo Helion, 2007r
  5. Dłubak M., Mapowanie strumienia wartości jako drogowskaz na ścieżce do wyszczuplonego przedsiębiorstwa, Controlling i rachunkowość zarządcza nr. 7/2004r.
  6. Jeffrey K. Liker.: Droga Toyoty 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, McGraw-Hill 2004r.
  7. Harris R., Harris C., Wilson E.: Doskonalenie przepływu materia, Wrocław : Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, 2003r.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu