BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łyp Katarzyna (Politechnika Śląska)
Title
Zastosowanie technologii RFID w jed nostkach lecznictwa zamkniętego
Use of technology RFID in hospitals
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 1, s. 539-544, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Technologia RFID, Zastosowanie RFID, Szpitalnictwo, Przepływy materiałowe
Radio Frequency Identification (RFID), Use of radio-frequency identification (RFID), Hospital service, Material flows
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę opracowania koncepcji wdrożenia systemu identyfikacji przebiegu pracy personelu medycznego w jednostkach lecznictwa zamkniętego. Do tej pory zauważono dynamiczne zaszczepianie systemów automatycznej identyfikacji (ang. AutoID) w poszczególnych jednostkach medycznych, których przeznaczeniem jest identyfikacja danych osobowych pacjenta, metodą kodu kreskowego. Notujemy nadto fragmentaryczne zastosowanie technologii RFID (radio frequency identification) w celu monitorowania przepływów materiałowych, stosowanych najczęściej przez jednostki zewnętrzne, pracujące na rzecz szpitali. Celem podjętej próby jest wskazanie możliwości jakie niesie zidentyfikowanie przebiegu czynności medycznych przypadających na poszczególnych pracowników, wyliczenie czasu na nie przypadającego oraz próbie połączenia go z rejestracją przepływu leków, środków medycznych oraz użytkowania aparatury i sprzętu medycznego.(abstrakt oryginalny)

The goal of the article was to develop the concept of identification system implementation in the course of medical staff work in in-patient units . It has been noticed that the dynamic implementation of automatic identification systems (AutoID) (used for patient's personal data identification by bar code method) has been used in some particular units so far. Moreover, it has been reported that some units, especially external ones (working for hospitals), demonstrated a slight application of RDIF technology for material flow monitoring. The aim of the undertaken test is to demonstrate the possibilities of identification of medical activity course falling to a particular professional, calculating the time he or she needs to fulfill a task and trying to connect him or her with the flow of medicines, medical devices and equipment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Dobska M., Rogoziński K.: Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, PWN, Warszawa 2012r.
 2. Gołembska E.: Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa 2010r.
 3. Jacyna M., Nowakowski T., Pyza D., Wasiak M.; Koncepcja krajowego systemu logistycznego w aspekcie komodalności transportu, WROLOG, Warszawa 2009r.
 4. Klimczak B.: Mikroekonomia, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003r.
 5. Matulewski M., Konecka S., Fajfer P., Wojciechowski A: Systemy logistyczne, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008r.
 6. Matulewski M., Pawlak Z.: Automatyczna identyfikacja w zarządzaniu logistyką w służbie zdrowia, Logistyka - dwumiesięcznik, 2010r.
 7. Mazur Z.: System automatycznej identyfikacji - zastosowania i bezpieczeństwo danych, Politechnika Wrocław 2012r.
 8. Orzechowska D.: Aktualne problemy zarządzania jednostkami ochrony zdrowia [w:] Węgrzyn M.: Funkcjonowanie ochrony zdrowia po reformie - ujęcie regionalne, AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003r.
 9. Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Systemów Radiowych,: Analiza tendencji rozwoju technik RFID oraz laboratorium badawcze technik RFID, Warszawa 2008r.
 10. Sudoł S.: Przedsiębiorstwo, PWE, Warszawa 2006r.
 11. Tu Y., Zhou W., Piramuthu S.: Identifying RFID-embedded objects in pervasive healthcare applications, International Journal of Medical Informatics, 2011.
 12. Wajda A.: Organizacja i zarządzanie, PWE, Warszawa 2003r.
 13. Yazici H.J.: An exploratory analysis of hospital perspectives on real time information requirements and perceived benefits of RFID technology for future adoption, International Journal of Information Management, 2014.
 14. http://dr-health-informatics.weebly.com/current-and-potential-uses.html
 15. www.epcglobalinc.org
 16. http://healthcare.gaorfid.com
 17. http://intelligenthospital.tv/
 18. www.nfz.gov.pl/new/index.php?/katnr=3&dzialnr=28&artnr=4930.
 19. www.rfidhesthcare.com/Solutions_Asset.aspx
 20. Standard EPC określa protokół kodowania i przesyłania informacji oraz strukturę danych dla oznakowania pojedynczych produktów.
 21. EPC (Electronic Product Code) - rozwiązanie to zwane często "internetem produktów" stanowi połączenie technologii internetu i powszechnie stosowanej na rynku identyfikacji przy pomocy fal radiowych (RFID).
 22. Opaski oraz bransolety z chipami NFC - identyfikatory NFC na nadgarstek - przeznaczenie: kontrola czasu pracy
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu