BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polačko Jozef (Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, Slovakia), Bochin Michal (ISM Slovakia v Prešove)
Title
Ethics of Communication in Organization
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 4, s. 191-199, bibliogr.21 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Komunikowanie, Etyka, Organizacja
Communication, Ethics, Organisation
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Communication always takes place by means of symbols. Information must be coded by the sender, i.e. expressed by the use of symbols (mostly language symbols), and then decoded by the recipient. The process of message decoding may be divided into two stages: the acquisition and the interpretation of the message, so-called "understanding" through the attaching of the meaning to symbols, which made up the message. Itself the understanding of the message is a not a sufficient condition of communication, as it may happen so, that the recipient interprets (understands) the message in a more or less different way from what the sender intended to transfer, what in practice may lead to the consequences more or less similar to the total impossibility of decoding the message. We may speak about communication only if the meanings attached by the sender to the individual symbols are close or identical to the meanings attached to these symbols by the recipient(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adler N. J., International Dimensions of Organizational Behavior, Boston 1986
 2. Bielski M., Organizacje. Istota, struktura procesy, Łódź 1996
 3. CZARNECKI, P. Ethics for a social worker, IP WSEI, Lublin 2011, ss. 200, ISBN 978- 83-62074-37-2
 4. Czarnecki, P. Praca socjalna, Difin, Warszawa 2013, ss. 253, ISBN 978-83-7641- 38-5
 5. Czarnecki, P., Sucasne problemy teorie a praxe socjalnej prace c Polsku, ISM Slovakia, Brno 2015, ss.235, ISBN 978-80-87502-1
 6. Czarnecki, P. Teorija i osnowy etiki, ISM, Slovakia, Kijów 2015, ss.140, ISBN978- 966-7972-38-7
 7. Czarnecki, P. Etika medzi dobrom a zlom, ISM Slovakia, Brno 2015, ss. 122, ISBN 978-80-87502
 8. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1998
 9. Gros U., Analiza systemu porozumiewania się w organizacji, "Przegląd Organizacji" 1993, nr 3
 10. Grzesiuk L., Trzebińska E., Jak ludzie porozumiewają się?, Warszawa 1978
 11. Hofstede g., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Warszawa 2000
 12. Karloef B., Strategia biznesu, koncepcje i modele, Warszawa 1992
 13. Skalik, Zmiana warunkiem sukcesu. Opór wobec zmian. Szansa czy zagrożenie?, materiały konferencyjne, Lądek Zdrój 1999, Prace Naukowe nr 842 Akademii Ekonomiczne we Wrocławiu, Wrocław 2000
 14. Newstrom J.W., DAVIS K., Organisational Business Communication, New York 1989; P.I. Morgan, Organizational Behavior and Management, Dubuque 1989
 15. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Warszawa 1999
 16. Potocki A., Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie, Kraków 2001
 17. Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Warszawa 2003
 18. Ross R., Speech Communication, Englewood Cliffs, 1983
 19. Staniewski M., Dzielenie się wiedzą w Buckman Laboratories - czyli jak to robili pionierzy, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 6/2004
 20. Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wrocław 2006
 21. Błaszczyk W. (ed.), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, Warszawa 2006, p. 157
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu