BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sala-Suszyńska Justyna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Kompetencje metaforyczne uczniów w wieku wczesnoszkolnym
Metaphoric competence of pupils at primary education
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 4, s. 201-210, bibliogr.13 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Pedagogika, Szkolnictwo podstawowe, Kompetencje pracownicze
Pedagogy, Primary education, Employees competencies
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
W stadium przedoperacyjnym dziecko umie reagować na kierowaną do niego wypowiedź, ale nie rozumie, co ona oznacza z cudzej perspektywy. Nie umie sobie wyobrazić świata z innego punktu widzenia niż własny, ponieważ jego myślenie jest zdecydowanie egocentryczne. Mimo że dziecko jest zdolne tworzyć wyobrażenia czynności, to nie umie w pełni swobodnie planować samych czynności, na przykład przez rozważanie alternatywnych rozwiązań. Ponadto Piaget, analizując rozmowy między przedszkolakami, nie znalazł dowodów potwierdzających zdolność prowadzenia dyskusji racjonalnej, czyli dotyczącej pojęć abstrakcyjnych oraz nadrzędnych pojęć kategoryzujących. Z tego wyprowadził twierdzenie, że u dzieci w tym wieku nie rozwijają się jeszcze abstrakcyjne, hipotetyczne i formalne systemy rozumowania, podstawowe mechanizmy myślenia metaforycznego. Pod wpływem tych ustaleń przyjęło się, że dzieci w stadiach przedoperacyjnym i operacji konkretnych, a więc przypadających na wczesną edukację szkolną, nie umieją tłumaczyć jednej dziedziny przez drugą oraz rozpoznawać podobieństw i różnic między dziedzinami (Wiśniewska-Kin 2009: 45). Dzieci 8-10-letnie, które są odpowiednio stymulowane umieją myśleć metaforycznie.(fragment tekstu)

The ability to understand and produce metaphors is thought to reflect an individual's cognitive level, creativity, abstract reasoning ability and linguistic competence. Unlike early emerging language forms whose acquisition is complete by the time children enter school, the understanding and use metaphors steadily improve throughout childhood, adolescence and into adulthood. Measures od metaphoric competence thus provide a measure of children's developing conceptual and linguistic abilities throughout the school years (Friemoth, Kamhi 2001: 476).It has been suggested that child metaphors are a reflection on the language of an underlying transfer of knowledge from one conceptual domain to another similar to the kind of transfer of knowledge occurring in adults. Such a view of metaphor is consistent with domain-specific theories of conceptual development which claim that children begin by acquiring knowledge in a few domains which is later differentiated or transferred to other domains (Vosniadou 1986: 52) In the article, I want to present types of metaphors, theories of conceptual development of children and metaphoric competence. Moreover, I emphasize the teacher's role in forming linguistic competence of pupils(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bruner J. S. (2006). Kultura edukacji. Kraków
 2. Brzezińska A., (2006). Jerome S. Bruner prekursor kształcenia wspomagającego rozwój. W: J. Bruner, Kultura edukacji. Kraków
 3. Haase C. (2002). Understanding metaphors in everyday language: Introduction to Cognitive Grammar
 4. Klus-Stańska D. (2000). Po co nam wiedza potoczna w szkole. W: Pedagogika w pokoju nauczycielskim. Red. K. Kruszewski. Warszawa
 5. Lakoff G., Johnson M. (1998). Metafory w naszym życiu. Warszawa
 6. Michalak R. (2011). Konstruktywizm i neurobiologia w edukacji dziecka. Od teorii do praktyki. W: Poznać, Zrozumieć, Doświadczać. Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczyciela wczesnej edukacji. Red. J. Bonar, A. Buła. Kraków
 7. Ortega J. (1996). Dwie wielkie metafory. W: Dehumanizacja sztuki i inne eseje. Warszawa
 8. Piaget J., Inhelder B. (1993). Psychologia dziecka. Wrocław
 9. Wiśniewska-Kin M. (2009). Miłość jest jak wiatrak-czyli o poznawczej naturze metafor dziecięcych. Łódź
 10. Wood D. (2006). Jak dzieci uczą się i myślą. Kraków
 11. Wygotski L.S. (1989). Myślenie i mowa. Warszawa
 12. Wygotski L. S. (1971). Wybrane prace psychologiczne. Warszawa
 13. Wygotski L. S. (2002). Wybrane prace psychologiczne II: dzieciństwo i dorastanie. Red. A. Brzezińska, M. Marchow. Poznań
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu