BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasiński Andrzej H. (University of Warsaw)
Title
University of Warsaw on Its Road Towards the Model of Entrepreneurial University
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2015, nr 5 (77), s. 42-52, tab., bibliogr. s. 52
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Przedsiębiorczość, Współpraca
Higher education, Entrepreneurship, Cooperation
Note
summ.
Abstract
In this paper we deal with the idea of an entrepreneurial university in Polish conditions with a special reference to the University of Warsaw, the biggest university in Poland. We try to prove that the signpost on the road towards such model of a university is a proper strategy of research cooperation between the University and the economic environment, especially with the business sector. We argue that the strategy should be based on a marketing approach. However, there is still a long road ahead of the University of Warsaw towards the model of entrepreneurial university. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Breznitz S. M. 2014 The Fountain of Knowledge, Stanford University Press, Stanford.
 2. Clark B. 1998 Creating Entrepreneurial Universities, Elsevier, Oxford.
 3. De Witt B., Meyer B. 2007 Synteza strategii, PWE, Warszawa.
 4. Etzkowitz H. 2002 MIT and the Rise of Entrepreneurial Science, Routledge, London.
 5. Etzkowitz H. 2014 The Entrepreneurial University Wave: From Ivory Tower to Global Economic Engine, "Innovations", No. 8 (190).
 6. Gorzelak G. 2009 Uniwersytet przedsiębiorczy, "Forum Akademickie", nr 1.
 7. Hamel G., Prahald C. K. 1999 Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.
 8. Jabłecka J. 2002 Koordynacja badań naukowych, CBPNiSzW, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 9. Jasiński A. H. 2013 Słowo wstępne, [in:] Klincewicz K., Manikowski A., Ocena, rankingowanie i selekcja technologii, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 10. Jasiński A. H. 2014 Badania naukowe Uniwersytetu Warszawskiego a współpraca z sektorem biznesu: Diagnoza z elementami recepty, Wydział Zarzadzania Uniwersytet Warszawski, Warszawa (mimeo).
 11. Kisielnicki J. 2013 Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, Kluwer, Warszawa.
 12. Koźmiński A. 1999 Misje i strategie szkól wyższych, [in:] Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, J. Woźnicki (ed.), ISP, Warszawa.
 13. Leja K. 2013 Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wydania, Kluwer, Warszawa.
 14. "Monitor Uniwersytetu Warszawskiego" 2014, poz. 131.
 15. Pluta-Olearnik M. et al. 2009 Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, Difin, Warszawa.
 16. Popławski W. 2013 Przedsiębiorczość polskich szkół wyższych, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń.
 17. Szpringer W. 2008 Wpływ wirtualizacji przedsiębiorstw na modele e-biznesu, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 18. Tidd J., Bessant J. 2009 Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, John Wiley & Sons Limited, Chichester.
 19. Założenia do strategii współpracy badawczej Uniwersytetu Warszawskiego z otoczeniem gospodarczym, 2015, A. H. Jasiński (ed.), Wydział Zarzadzania, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (mimeo).
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.05.77.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu