BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łobejko Stanisław (Warsaw School of Economics, Poland), Sosnowska Alicja (Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku)
Title
Management Models of a Science and Technology Parks : Foreign Experiences and Recommendations for Poland
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2015, nr 5 (77), s. 77-92, rys., bibliogr. s. 92
Keyword
Park nauki i technologii, Modele zarządzania, Podejście sieciowe, Badania i rozwój (B+R)
Science and Technology Park, Management models, Network approach, Research & Development (R+D)
Note
summ.
Abstract
The paper presents four management models of a scientific-technological park built on the basis of the in-depth analysis results of fifteen selected parks in the world. The basic functions of the park were discussed as well as the pros and cons of each model showing the possibilities for their further development. The reference was made to the Polish conditions, indicating that two corporate and network models are the most suitable for Poland. The corporate model based on the active cooperation of technical universities and public and private entities is, according to the authors, the most suitable for use in the case of science and technology parks located near a technical university. The corporate model is an alternative to the network model which allows to create science and technology parks with a dispersed spatial structure. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza najlepszych praktyk dla modułu zarządzania parkiem technologicznym i biznesowym, 2014, Raport z badania międzynarodowych parków naukowo-technologicznych zrealizowany na zlecenie firmy Pro-Development, Warszawa.
 2. Florida R. 2010 Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 3. Gorynia M., Jamkowska B. 2007 Koncepcje klasterów jako sposób regulacji zachowań podmiotów gospodarczych, "Ekonomista", nr 3.
 4. Internaional Association of Science Parks Survey 2014, http://www.iasp.ws/statistics, retrieved: 12.11.2014.
 5. Łobejko S. 2010 Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 6. Marciniec B. M. 2007 Rola parków naukowo-technicznych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007.
 7. Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych, 2011, K. B. Matusiak (ed.), PARP, Warszawa.
 8. Nauka - Edukacja - Technologia (NET) Parki Technologiczne USA, Management and Organization of Technology Parks in the US Raleigh/Newark/Philadelphia/College Park/Rockville 18-25 kwietnia 2007, http://deltechpark.org/, retrieved: 25.11.2014.
 9. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie "Europejskie parki technologiczne, przemysłowe i naukowe w dobie zarządzania kryzysem, przygotowania do okresu po kryzysie i strategia po cyklu lizbońskim' (additional opinion), 2011/C 44/22, Bruksela, 14 lipca 2010.
 10. Przedsiębiorstwa sieciowe i inne formy współpracy sieciowej, 2012, S. Łobejko (ed.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 11. Raport Parki przemysłowe, technologiczne i specjalne strefy ekonomiczne, 2009, IPO, http://www.ipo.pl/raporty/parki_przemyslowe_2009.pdf, retrieved: 5.11.2014.
 12. Sanni M., Egbetokun A., Syianbola W. 2009 A Modelfor the Design and Development of a Science and Technology Park in Developing Countries, National Centre for Technology Management, Inderscience Publishers, online at http://mpra.ub.uni- muenchen.de/ 25342/MPRA Paper No. 25342, posted 28. September 2010, retrieved: 10.11.2014.
 13. Science Parks around World, http://www.unesco.org/new/en/natural- sciences/science-technology/university-industry-partnerships/science-parks-around-the- world, retrieved: 15.11.2014.
 14. Setting up, Managing and Evaluating EU Science and Technology Parks. An Advice and Guidance Report on Good Practice, 2014, "Regional and Urban Policy", EU 2014.
 15. The World Bank Report "Plan and Manage a Science Park in the Mediterranean", http://www.eib.org/attachments/country/plan-and-manage-a-science-park- in-the-mediterranean_en.pdf , retrieved 12.11.2014.
 16. Weresa M. A. 2014 Polityka innowacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.05.77.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu