BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gardocka-Jałowiec Anna (University of Bialystok)
Title
Consumption as an Active Element of the Economic Process in Contemporary Economy
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2015, nr 5 (77), s. 168-178, bibliogr. s. 177-178
Keyword
Konsumpcja, Potrzeby człowieka, Zachowania konsumenta
Consumption, Human needs, Consumer behaviour
Note
summ.
Abstract
The goal of the article is to analyse consumption as an active element of the economic process. The considerations aim to show that consumption not so much concludes but rather initiates the economic cycle. Consumption determines the situation of individuals by influencing their work performance, its rate and intellectual efficiency. The satisfaction of needs, collection and allocation of consumption resources leads to specific effects (in this indirect effect of consumption). The considerations highlight that the development of productive forces is not a step process. Rather, it should be smooth and spread over time. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alderfer C. P. 1972 Existence. Relatedness, and Growth. Human Needs in Organizational Settings, New York: Free Press, cited from: [http://www.valuebasedmanagement.net/ methods_alderfer_erg_theory.html, 27.05.2014].
 2. Aron A. 1977 Maslow's Other Child, '"Journal of Humanistic Psychology", Vol. 17.
 3. Becker G. S. 1990 Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa.
 4. Becker G. S. 1975 Human Capital, NBER, New York.
 5. Bywalec C. 2010 Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C. H. Beck, Warszawa.
 6. Bywalec C. Rudnicki L. 2002 Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 7. Coleman J. S. 1998 Social Capital In the Creation of Human Capital, "The American Journal of Sociology", Vol. 94.
 8. Daniels M. 1982 The Development of the Concept of Self-Actualization in the Writings of Abraham Maslow, "Current Psychological Reviews", Vol. 2 (1).
 9. Fukuyama F. 2007 Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Gajewski S. 1994 Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 11. Gardocka-Jałowiec A. 2007 Instytucje a sprawność gospodarki, [in:] Ekonomia ogólna, K. Me-redyk (eds.), UwB, Bialystok.
 12. Geller L. 1982, The Failure of Self-Actualization Theory: A Critique of Carl Rogers and Abraham Maslow, "Journal of Humanistic Psychology", Vol. 22 (2), pp. 56-73, DOI: 10.1177/0022167882222004.
 13. Kiełczewski D. 2008 Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, UwB, Białystok.
 14. Kieżel E. 2004 Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, PWE, Warszawa.
 15. Kramer J. 1997 Konsumpcja w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa.
 16. Małysa-Kaleta A. 2010 Kierunki oraz determinanty przemian konsumpcji w Polsce i Czechach na tle procesów integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 17. Marx K. H. 1986 Zarys krytyki ekonomii politycznej, Książka i Wiedza, Warszawa.
 18. Maslow A. H. 1990 Motywacja i osobowość, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 19. Menger C. 2007 Principles of Economics, Ludwig von Mises Institute, Auburn.
 20. Neher A. 1991 Maslow's Theory of Motivation a Critique, 'Journal of Humanistic Psychology", Vol. 31 (3), pp. 89-112, DOI: 10.1177/0022167891313010.
 21. Nonaka I., Takeuchi H. 2000, Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
 22. Olejniczuk-Merta A. 2011 Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce, "Konsumpcja i rozwój", nr 1.
 23. Poskrobko B. 2011 Gospodarka oparta na wiedzy, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok.
 24. Sirianni C., Friedland L. 1998, Social Capital and Civic Innovation: Learning and Capacity Building from the 1960s to the 1990s. www.cpn.org./cpn/sections/newcitizenship/ theory/socialcapitalcivicinnov.htm#1community;
 25. Portes A., Social capital: its origins and applications in modern sociology, "Annual Review of Sociology", vol. 24
 26. Smith E. A. 2001 The Role of Tacit and Explicit Knowledge in the Workplace, "Journal of Knowledge Management", Vol. 5 (4), pp. 311-321.
 27. Schultz T. W. 1976 Investment in Human Capital, The Free Press, New York.
 28. Światowy G. 2006 Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.05.77.11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu