BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nieznańska Agnieszka (Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej), Kurczabińska-Luboń Daniela (Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej), Luboń Dariusz (Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej)
Title
Czynniki medyczne i psychologiczne wpływające na stan psychiczny pielęgniarek z długoletnim stażem pracy
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 1, s. 237-240, bibliogr. 14 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Psychologia, Kobieta, Opieka zdrowotna
Psychology, Woman, Health care
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Z badań przeprowadzonych w Polsce i na świecie wynika, że największe narażenie na wypalenie zawodowe, a w związku z tym obniżenie potencjału poznawczego i emocjonalnego, występuje wśród personelu medycznego i najczęściej dotyczy pielęgniarek. Badanie dużej grupy szwedzkich pielęgniarek wykazało, że więcej niż 80% z nich deklaruje wysokie przeciążenie pracą (Petterson et al. 1995). W Wielkiej Brytanii pielęgniarki odczuwały największą presję spośród wszystkich badanych pracowników służby zdrowia (Rees, Cooper 1992).(fragment tekstu)

The purpose of this study is to define medical and psychological factors characterizing the nurses with many years of the professional experience who are took part of bridging studies. Fifty nine nurses were participating in this survey. Main goal of this survey was to investigate association between clinical depression symptoms, level of neurotransmitters and the number of years in the nursing profession. Data analysis showed no symptoms of clinical depression. The level of neurotransmitters, serotonin, dopamine and noradrenaline was maintained in medium level in the whole group. Respondents were characterized by higher disposition to feel gratitude and average life satisfaction. There was no significant correlation between experience in the nursing profession, depression factors and the level of neurotransmitters.(author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ajzen I., The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes 1991, 50.
 2. Bartkowiak G., Stres i wypalenie zawodowe pracowników ochrony zdrowia w świetle wyników badań. Przewodnik Menadżera Zdrowia 2002; 4: 16.
 3. Converso D, Loera B, Viotti S, Martini M., Do positive relations with patients play a protective role for healthcare employees? Effects of patients' gratitude and support on nurses' burnout, Frontiers in Psychology 2015; 6
 4. Craigie M, Osseiran-Moisson R, Hemsworth D, Aoun S, Francis K, Brown J, Hegney D, Rees C., The Influence of Trait-Negative Affect and Compassion Satisfaction on Compassion Fatigue in Australian Nurses, Psychological Trauma 2015.
 5. Gollwitzer P., mplementation intentions: Strong effects of simple plans, American Psychologist 1999, tom 54(7).
 6. Łaguna M, Satysfakcja z życia i satysfakcja z pracy a motywacja do podejamowania szkoleń: doniesienie z badań, Psychologia Jakości Życia, 2012, tom 11, nr 2.
 7. Majchrzak-Kłokocka E, Woźniak A., Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie, Przeds. Zarz. 2014 T. 15 z. 12 cz. 1.
 8. Ozida P, Charmaine L, Chirwa T., Positive practice environments influence job satisfaction of primary health care clinic nursing managers in two South African provinces, Human Resour Health, 2014; 12: 27.
 9. Petterson I.L, Arnetz B, Arnetz J, Horte L., Work environmet, skills utilization and health of Swedish nurses - results from a national questtionaire study, Psychoteraphy and psychosomatization 1995, tom 64.
 10. Rak A, Gaweł G., Kowal A. Syndrom wypalenia zawodowego u pielęgniarek. Sztuka Leczenia 2000; 2.
 11. Rees D, Cooper C, Occupational stress in health-service workers in the UK, Stress Medicine 1992, tom 8.
 12. Wilczek-Rużyczka E, Plewa Z., Wypalenie zawodowe u pracowników ochrony zdrowia, Medycyna Rodzinna 2008; 11.
 13. Włodarczyk D, Obacz W., Perfekcjonizm, wybrane cechy demograficzne i zawodowe jako predyktory wypalenia zawodowego u pielęgniarek pracujących na bloku operacyjnym, Medycyna Pracy 2013; 64(6).
 14. Wołowicka L, Trojanowska I., Porównanie zespołu wypalenia zawodowego u lekarzy anestezjologów i pielęgniarek anestezjologicznych. W: IV Zjazd: Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece - wymogi i oczekiwania a realia. Poznań 2005.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu