BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Naczyński Michał (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Pyszkowska Anna (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Postawy młodzieży licealnej i akademickiej wobec osób starszych
Attitudes of High School and University Students Toward Elderly People
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 1, s. 243-251, tab., wykr., bibliogr. 19 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Psychologia, Ludzie starsi, Stosunki międzyludzkie, Młodzież
Psychology, Elderly people, Interpersonal relationship, Youth
Note
summ.
Abstract
Postępujący w Polsce proces starzenia się społeczeństwa stał się jednym z ważniejszych problemów naukowych, politycznych i społecznych. Pomiędzy 1989 a 2013 r. ilość dzieci w ogóle społeczeństwa spadła o ponad 11 punktów procentowych, zaś ilość osób w wieku poprodukcyjnym wzrosła o niemal osiem punktów procentowych (Główny Urząd Statystyczny [GUS] 2014: 3-4). W 2014 r. osoby w wieku poprodukcyjnym stanowiły 19% ogólnej liczby ludności (GUS 2015: 16). Przewiduje się, że udział osób starszych wyniesie 21,7% ogólnej liczby ludności w roku 2025 oraz 32,7% w roku 2050 (GUS 2014: 35). Z uwagi na wzrost ilości osób starszych w społeczeństwie ważne jest przyjrzenie się i określenie postaw dotyczących seniorów.(fragment tekstu)

The study investigates attitudes toward elderly people in group of high school and university students (N=288). The Attitudes Toward Old Persons Scale by Kogan was applied, showing neutral attitudes toward elderly. Authors analyze differences between students educational level and sex. Factor analyses and cluster analyses models indicated three patterns of attitudes and showed three typical profile attitudes toward elderly.(author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aberson, C., L., Haag, S., C. (2007). Contact, Perspective Taking, and Anxiety as Predictors of Stereotype Endorsement, Explicit Attitudes, and Implicit Attitudes. Group Processes & Intergroup Relations, 10(2).
 2. Aday, R., H., Sims, C., R., Evans, E. (1991). Youth's Attitudes Toward the Elderly: the Impact of Intergenerational Partners. The Journal of Applied Gerontology, 10(3).
 3. Bee, H. (2004). Zmiany fizyczne i umysłowe w okresie późnej starości. W: H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 4. Busfield, C., Hutchison, P. (2010). Contact, Anxiety, and Young People's Attitudes and Behavioral Intentions Towards the Elderly. Educational Gerontology, 36.
 5. Chudzicka-Czupała, A. (2014). Specyfika badania zachowań nieetycznych w organizacji. W: A. Chudzicka-Czupała, Etyczne zachowania się człowieka w organizacji . Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 6. Główny Urząd Statystyczny (2014). Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050. Dostęp 20.06.2015. Pobrane z: www.stat.gov.pl.
 7. Główny Urząd Statystyczny (2015). Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku. Dostęp 20.06.2015. Pobrane z: www.stat.gov.pl.
 8. Huang, C.S. (2013). Undergraduate Students' Knowledge About Aging and Attitudes Toward Older Adults in East and West: A Socio-economic and Cultural Exploration. International Journal of Aging and Human Development, 77(1).
 9. McConatha, J., T., Schnell, F., Volkwein, K., Leach, E. (2003). Attitudes toward aging: A comperative analysis of young adults from the United States and Germany. International Journal of Aging and Human Develompment, 57(3).
 10. Meshel, D., S., McGlynn, R., P. (2004). Intergenerational Contact, Attitudes, and Stereotypes of Adolescents and Older People. Educational Gerontology, 30.
 11. Öberg, P., Tornstam, L. (2003). Attitudes toward embodied old age among Swedes. International Journal of Aging and Human Develompment, 56(2).
 12. O'Connor, M., L., McFadden, S., H. (2012). A Terror Managment Perspective on Young Adults' Ageism and Attitudes Toward Dementia. Educational Gerontology, 38.
 13. Okoye, U., O., Obikeze, D., S. (2005). Stereotypes and Perceptions of the Elderly by the Youth in Nigeria: Implications fo Social Policy. The Journal of Applied Gerontology, 24(5).
 14. Rembowski, J. (1984). Psychologiczne problemy starzenia się człowieka. Warszawa-Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Sanders, G., F., Montgomery, J., E., Pittman, J., F., Jr., Balkwell, C. (1986). Youth's Attitudes Toward the Elderly. The Journal of Applied Gerontology, 3(1).
 16. Sanders, G., F., Pittman, J., F. (1987). Attitudes of Youth Toward Known and General Target Elderly. The Journal of Applied Gerontology, 6(4).
 17. Tam, T., Hewstone, M., Harwood, J., Voci, A., Kenworthy, J. (2006). Intergropu Contact and Grandparent-Grandchild Communication: The Effects of Self-Disclosure on Implicit and Explicit Biases Against Older People. Group Processes & Intergroup Relations, 9(3).
 18. Trempała, J., Zając-Lamparska, L. (2007). Postawy wobec osób starszych: różnice międzypokoleniowe. Przegląd psychologiczny, 50(4).
 19. Wawrzyniak, J., K. (2014). Starość i starzenie się. W: Chabior, A., Fabiś, A., Wawrzyniak, J. K., Starzenie się i starość w perspektywie pracy socjalnej. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu