BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziej-Durnaś Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Pracownicy-seniorzy a kultura organizacyjna
Elderly-Workers and Organizational Culture
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 1, s. 253-262, bibliogr. 30 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Kultura organizacyjna, Ludzie starsi, Pracownicy w organizacji, Społeczeństwo, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Organisational culture, Elderly people, Employees in the organization, Society, Human Resources Management (HRM)
Note
summ.
Abstract
Kultura organizacji to przynajmniej od trzydziestu lat uznany przedmiot badań na gruncie nauk społecznych i ekonomicznych. I mimo że wciąż istnieje wiele kontrowersji wokół statusu ontologicznego tego zjawiska, możliwości i potrzeb intencjonalnego oddziaływania na nie, czy narzędzi stosowanych do diagnozowania i mierzenia go, powstało już sporo studiów podsumowujących dotychczasową wiedzę w tym zakresie (por. m.in. Pheysey 1993, Parker 1999, Martin 2002). Nie ma tu zatem potrzeby, by wracać do podstawowych zagadnień związanych z kulturą organizacji. Warto jednak wspomnieć, że poza różnymi podejściami, teoriami, typologiami tworzonymi w kontekście badań nad nią pojawia się refleksja związana z jednej strony z zagrożeniami płynącymi ze zbyt instrumentalnego jej traktowania (np. przez menedżerów korporacji) a z drugiej z potencjałem tworzenia przy jej pomocy bardziej społecznie odpowiedzialnych organizacji, kreowania kultury zaufania i społeczeństwa prawdziwie obywatelskiego (por. Kołodziej-Durnaś 2012).(fragment tekstu)

The processes of undergoing in aging socjety mean also aging of workers. The figure of more and more elderly people employed will be reflected in a modified organizational culture. Organizational culture defined as a set of a pattern of shared basic assumptions learned by a group as it solved its problems of external adaptation and internal integration (...) A product of joint learning (E.Schein) is both stimulated by the management and spontaneously created by the subordinates. The author presents the outline of problems associated with changes within the organizational culture triggered by aging of employees with special attention to the need of recognizing new rules of integration such workers and adaptation of 'aging' organizations to various branches or actors of surrounding. (author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adkins Rick, 2007, Facing Our Profession's Transition, Journal of Financial Planning, vol. 20, issue 7.
 2. Appannah Arti, Biggs Simon, 2015, Age-Friendly Organizations: The Role o f Organizational Culture and the Participation of Older Workers, Journal of Social Work Practice, vol. 29, issue 1.
 3. Blanchard Ken, 2009, The changing face of management, Manager: British Journal of Administrative Management, issue 66
 4. Brooke Libby, 2003, Human resource costs and benefits of maintaining a mature-age workforce, International Journal of Manpower, vol. 24, no. 3.
 5. Broughan Chrisitne, 2013, An evidence based approach to creating an age-friendly culture, Strategic HR Review. 2013, Vol. 12 Issue 3.
 6. Cameron Kim S., Quinn Robert, 2003, Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 7. Carson J., Byrne J.A., 1986, Fast-track Kids, "Business Week", no 10.
 8. Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Raport końcowy, 2013, (red.) Kryńska Elżbieta, Krzyszkowski Jerzy, Urbaniak Bogusława, Wiktorowicz Justyna, Łódź.
 9. Fryzeł Barbara, 2005, Pułapki różnorodności. Zarządzanie zróżnicowaniem w organizacjach, w: Problemy społeczne we współczesnych organizacjach, (red.) Katarzyna Markiewicz, Monika Wawer, Difin, Warszawa.
 10. Geissler Cornelia, Herrmann Norbert, Bovbjerg Barbara D., Martina Dietmar, Kamerick Eileen A., 2005, The Cane Mutiny: Managing a Graying Workforce, Harvard Business Review, vol. 83, issue 10.
 11. Inglehart Ronald, 1990, Cultural Shift in Advanced Industrial Society, Princeton University Press.
 12. Hagel John III, Brown John Seely, 2006, Organizacja jutra. Zarządzanie talentem, współpracą i specjalizacją, Helion: Gliwice.
 13. Hofstede Geert, 2000, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE: Warszawa.
 14. Kashefi Mahmoud, 2011, High performance work organizations and job rewards in manufacturing and service economies, International Sociology, vol. 26, no.4.
 15. Lewicka Dagmara, Kandefer Magdalena, 2005, Kształtowanie kultury organizacyjnej w związku ze zmianami w organizacji, w: Problemy społeczne we współczesnych organizacjach, (red.) Katarzyna Markiewicz, Monika Wawer, Difin, Warszawa.
 16. Martin Joanne, 2002, Organizational Culture: Mapping the Terrain, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 17. Parker Martin, 1999, Organizational Cutlure and Identity: Unity and Division at Work: SAGE.
 18. Pelletier R., Younger managers; older workers, 2005, Occupational Health & Safety, vol 74 (11).
 19. Pheysey Diana, 1993, Organizational Cultures: Types and Transformations, London: Routledge.
 20. Preissing Dagmar, Loennies Frank, 2011, Organizational Culture and Integration of Older Employees: The German Experience, Journal of New Business Ideas and Trends, 9(1).
 21. Prognoza ludności na lata 2014-2050, 2014, Główny Urząd Statystyczny: Warszawa, oprac. Małgorzata Waligórska, Zofia Kostrzewa, Maciej Potyra, Longina Rutkowska.
 22. Rakowska Anna, 2005 Paradoksy zarządzania potencjałem społecznym w czasach hiperkonkurencji, w: Problemy społeczne we współczesnych organizacjach, (red.) Katarzyna Markiewicz, Monika Wawer, Difin, Warszawa.
 23. Riach Kathleen, Kelly Simon, 2015, The need for fresh blood:Understanding organizational age inequality through a vampire lens, Organization, vol 22, issue 3.
 24. Schein Edgar H., 1986, Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass San Frnacisco-London.
 25. Sikorski, Czesław, 2001, Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa.
 26. Sułkowski Łukasz, 2002, Kulturowa zmienność organizacji, PWE: Warszawa.
 27. Sułkowski Łukasz, Marjański Andrzej, 2009, Firmy rodzinne. Jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext: Warszawa.
 28. Zbiegień-Maciąg, 1999, Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, PWN: Warszawa
 29. http://ekai.pl/wydarzenia/polska/x86039/gus-dwie-trzecie-malzenstw-w-polsce-to-zwiazki-konkordatowe/.
 30. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/trwanie-zycia/trwanie-zycia,1,1.Html.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu