BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosidłowska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych
Capital Gains Tax
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 4, s. 103-113, tab., bibliogr. 6 poz
Issue title
Finanse publiczne i ubezpieczenia
Keyword
Podatek dochodowy, Kapitał finansowy, Zyski kapitałowe
Income tax, Financial capital, Capital gains
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie zagadnień dotyczących podatku od dochodów z kapitałów pieniężnych osiąganych przez osoby fizyczne, w szczególności uwarunkowań prawnych stanowiących fundament opodatkowania, a także zagadnień dotyczących oddziaływania tego podatku na dochody budżetu państwa. Przeprowadzona zostanie również analiza wartości podatku od dochodów z kapitałów pieniężnych osiąganych przez osoby fizyczne. Problematyka opodatkowania dochodów z kapitałów pieniężnych zostanie przedstawiona na przykładzie Polski. Okres badań obejmie lata 2006-2013. Dane statystyczne, które będą wykorzystane w badaniach, pochodzą ze sprawozdań Ministerstwa Finansów. (fragment tekstu)

The aim of the paper was to present issues related to the natural person capital gains tax, in particular legal conditions underpinning the tax and issues related to the impact of the tax on state budget revenues. Natural person capital gains tax value in Poland was also analyzed. The study covered the period from 2006 until 2013. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bień A., Bień W., Dochody z kapitałów i ich opodatkowanie w 2006 roku, Difin, Warszawa 2006.
  2. Informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2006-2013, Ministerstwo Finansów.
  3. Panasiuk A. M., Opodatkowanie dochodów kapitałowych osób fizycznych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
  4. Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za lata 2006-2013, Ministerstwo Finansów.
  5. Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie podatkami osób fizycznych, Wolters Kluwer Polska,Warszawa 2013.
  6. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. 1991,nr 80, poz. 350 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.4.3.7
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu