BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walasik Artur (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Wrażliwość dochodów jednostek samorządu terytorialnego na wahania cyklu koniunkturalnego
The Sensitivity of Local Government Revenues to Business Cycle
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 4, s. 145-156, tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Finanse publiczne i ubezpieczenia
Keyword
Budżet samorządu terytorialnego, Produkt krajowy brutto (PKB), Cykl koniunkturalny
Local government budget, Gross domestic product (GDP), Business cycles
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem opracowania jest analiza zależności między zachodzącymi w skali makroekonomicznej procesami gospodarczymi a poziomem dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. System dochodów jednostek samorządu terytorialnego oparto na konstytucyjnym wyodrębnieniu trzech komplementarnych źródeł: dochodów własnych, dotacji celowych oraz subwencji ogólnych. Wymuszona równowaga budżetowa oraz wskazany podział uzasadniają ocenę wrażliwości dochodów z poszczególnych źródeł na zmienność gospodarki. Celem opracowania jest określenie elastyczności poszczególnych źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego w stosunku do zmian Produktu Krajowego Brutto. (fragment tekstu)

The paper focuses on the concept of distribution of cyclical driven risk among central and local governments. Elasticity and stabilization revenues are theoretically as well as empirically examined. The correlation between business cycle and fiscal efficiency of main sources of local government revenues were also studied and the results are discussed. Own revenues, general purpose and specific purpose grants-in-aid are separately studied in detail. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bradford D. F., Oates W. E., The analysis of revenue sharing in a new approach to collective fiscal decision, "Quarterly Journal of Economics" 1971, Vol. 85, No. 3.
  2. Duncan G., Gorr W., Szczypula J., Bayesian forecasting for seemingly time series. Applicationto local government revenue forecasting, "Management Science" 1993, Vol. 39, No. 3.
  3. Edgerton J., Haughwout A. F., Rosen R., Institutions, tax structure and state-local fiscal stress, "National Tax Journal" 2004, Vol. 57, No. 1.
  4. Holcombe R. G., Sobel R. S., The relative variability of state income and sales taxes over revenue cycle, "Atlantic Economic Journal" 1995, Vol. 23, No. 2.
  5. Mikesell J. L., The cyclical sensitivity of state and local taxes, "Public Budgeting and Finance"1984, Vol. 4, No. 1.
  6. Oates W. E., The theory of public finance in a federal system, "Canadian Journal of Economics" 1968, Vol. 1, No. 1.
  7. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014, GUS, Warszawa 2014.
  8. Sobel R. S., Holcombe R. G., Measuring the growth and variability of tax bases over the business cycle, "National Tax Journal" 1996, Vol. 49, No. 4.
  9. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz. U. 2003, Nr 203, poz. 1966, tekst jednolity, Dz. U. 2014, poz. 1115, zm: Dz. U. 2014, poz. 1574 i 1644.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.4.3.10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu