BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalik Joanna (Politechnika Częstochowska)
Title
Poprawa pracy i zagospodarowania magazynu
Improving labor and management magazine
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 1, s. 577-583, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Zarządzanie magazynem, Magazynowanie, Gospodarka magazynowa, Usługi projektowo-inżynieryjne, Projekty logistyczne
Warehouse management, Storage, Inventory management, Design and engineering services, Logistics projects
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z organizacją pracy magazynu. Przedstawiono możliwości poprawy pracy magazynu oraz zwrócono uwagę na właściwe zagospodarowanie (zaprojektowanie) magazynu.(abstrakt oryginalny)

The article the issues related to the organization of the warehouse operation was presented. The possibilities of improving the operation of the facility was presented and it drew attention the actual magazine design.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Michalik J., Budzik R. Procesy magazynowe w przedsiębiorstwie produkcyjnym" , Logistyka - Nauka, 2/2011, str. 11
  2. Karolina Kolińska "Powierzchnie magazynowe w Polsce - analiza stanu obecnego". Logistyka - Nauka, 6/2012, str. 34
  3. Michalik J., Organizacja zapasów i gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie", Logistyka - Nauka 2011, str. 177-180
  4. Michalik J.: Zastosowanie kodów kreskowych w gospodarce magazynowej przedsiębiorstwa produkcyjnego, Gospodarka Materiałowa 5/2013, str 359-365
  5. Nowakowska A.: Analiza zastosowania technologii RFID w łańcuchu dostaw, Logistyka - Nauka 6/2012,
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu - Dz. U.120, poz 1021 z dnia 29 lipca 2002].
  7. Materiały szkoleniowe, J.G. Training, Gospodarka magazynowa - organizacja, funkcjonowanie, optymalizacja przestrzeni i procesów magazynowych
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu