BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malaga-Toboła Urszula (University of Agriculture in Krakow), Tabor Sylwester (University of Agriculture in Krakow), Szeląg-Sikora Anna (University of Agriculture in Krakow)
Title
Technical Equipment and Utilization of Human Labour Resources in Selected Organic Holdings
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2015, nr IV/4, s. 1497-1506, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Rolnictwo ekologiczne, Infrastruktura techniczna, Zasoby pracy, Nakłady pracy
Ecological agriculture, Technical infrastructure, Labour resources, Labour expenditures
Note
summ.
Abstract
The human potential of an agricultural holding is increasingly treated as a capital allowing a competitive advantage. Its development takes place at the same time as the development of technical equipment and technical progress. The size of livestock herd, technical equipment, labour resources and actual workforce needs of organic holdings were determined. It allowed for calculation of the index of utilization of labour resources. The obtained results indicate a low level of human potential utilization, which amounted to average 40% and remained within the range from 29% for the holdings with the smallest area 58% for the facilities with the largest area. A statistical analysis confirms the significant relationship between the utilization of labour resources and the number of able-bodied persons, workload, machine stock replacement value and livestock size.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Goraj L., Mańko S. (2009). Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Difin.
 2. Gromadzki J. (2013). Katalog-cennik ciągników i maszyn rolniczych. PIMR, Poznań
 3. Karwat-Woźniak B., Chmieliński P. (2006). Praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Warszawa, IERiGŻ, ISBN 83-89666-50-2
 4. Kocira S., Malaga-Toboła U. (2012). Zasoby i nakłady pracy ludzkiej w gospodarstwach o różnym kierunku produkcji. Problemy Inżynierii Rolniczej, (IV-VI): z. 2 (76)
 5. Kowalak Z. (1997). Ekonomika i organizacja rolnictwa, eMPi2 , Poznań, 45
 6. Staniewski M. W. (2007). Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 5, 19-33.
 7. Szemberg A. (1998). Przemiany agrarne i ludność w indywidualnym rolnictwie, [w:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji w rolnictwie i gospodarce żywnościowej w 1997 roku, IERiGŻ, Warszawa, 192.
 8. Tabor S., Prusak A. (2008). Wykorzystanie zasobów pracy ludzkiej w wybranych gospodarstwach rolnych Małopolski. Inżynieria Rolnicza, 10(108), 253-259
 9. Terluin I.J, Post J.H.(red). (2000). Employment Dynamics in Rural Europe, CABI Publishing, 20.
 10. Wysokiński M. (2013). Nakłady robocizny i substytucyjność pracy żywej pracą uprzedmiotowioną w gospodarstwach mlecznych o różnej skali produkcji. Roczniki ekonomii rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, T. 100, Z. 1, 102-111
 11. Ziętara W. (2003). Wydajność pracy w rolnictwie i w różnych typach gospodarstw rolniczych, "Roczniki Naukowe SERiA", Tom V, Zeszyt 1, Warszawa, 316.
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2015.4.4.108
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu