BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Musiał Marta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zastosowanie instrumentów zarządzania finansami osobistymi w polskich gospodarstwach domowych
Application of Personal Finance Management Tools by Polish Households
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 4, s. 233-243, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Finanse publiczne i ubezpieczenia
Keyword
Gospodarstwa domowe, Budżet gospodarstwa domowego, Zarządzanie finansami
Households, Budgets of households, Financial management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest określenie, w jakim stopniu polskie gospodarstwa domowe wykorzystują podstawowe narzędzia zarządzania finansami osobistymi. W opracowaniu zostaną scharakteryzowane wybrane narzędzia zarządzania finansami osobistymi oraz przedstawione wyniki badań pierwotnych dotyczących stosowania owych narzędzi w polskich gospodarstwach domowych. (fragment tekstu)

One of the most important elements of managing personal finances is collection of data needed for the analysis of household's financial situation. The most popular personal finance management tools include financial statements (balance sheets and cash flows) and household budget. The purpose of this article is to determine how Polish households use the basic personal finances management tools. The article will characterize the tools and present the results of primary studies concerning the use of these tools by Polish households. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barembruch A., Bankowość detaliczna a nowoczesne narzędzia wspomagające zarządzanie finansami osobistymi, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego"2013, nr 2/1.
 2. Bywalec Cz., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, PWN, Warszawa 2009.
 3. Diagnoza społeczna 2013, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2013, www.diagnoza.com,dostęp 26.10.2013.
 4. Faerber E., The personal finance calculator: how to calculate the most important financial decisions in your life, The McGraw-Hill Comp., USA 2003.
 5. Gitman L. J., Joehnk M. D., Billingsley R. S., Personal financial planning, Cengage Learning, Mason 2014.
 6. Hammonds H., Budgeting, Smart Apple Media, USA 2006.http://mojafirma.infor.pl/budzet-domowy/oszczedzanie/304664, Jak-Polacy-kontroluja-budzet-domowy.html, dostęp 12.03.2015.
 7. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342, title,Wiekszosc-Polakow-nie-planuje-budzetudomowego,wid,14995052, wiadomosc.html?ticaid=1147e6, dostęp 12.03.2015.
 8. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa 2011.
 9. Kapoor J. R., Dlabay L. R., Hughes R. J., Personal finance 8th, McGraw-Hill, New York 2007.
 10. Lipiński M., Organizowanie i planowanie własnych finansów, Quick, Gliwice 2009.
 11. Lunney J. O., Chambers L., Strategie ochrony aktywów, Maksymalizacja zysku i kontrola ryzyka w niekorzystnych warunkach gospodarczych, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2014.
 12. Łabenda K. P., Budżet domowy pod kontrolą - jak rozsądnie wydawać, oszczędzać i inwestować pieniądze, Helion, Gliwice 2011.
 13. Mierzejewska-Majcherek J., Podstawy ekonomii, Difin, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.4.3.16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu