BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gądek Wiesław (Cracow University of Technology), Tokarczyk Tamara (Institute of Meteorology and Water Management National Research Institute)
Title
Determining Hypothetical Floods in the Odra Basin by Means of the Cracow Method and the Volume Formula
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2015, nr IV/4, s. 1507-1519, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Powódź, Metody badawcze, Wyniki badań
Flood, Research methods, Research results
Note
summ.
Abstract
Methods of hypothetical flood waves determining with the Cracow method developed for the Upper Vistula area are unlikely to be implemented by the common engineering practice in case when their verification was conducted only for one region. One of the methods is the Cracow method which is used for determining the flood waves in gauged catchments, whereas the other called the volume formula, is meant for ungauged catchments. In this method the wave volume is calculated by a formula, whereas its wave course is determined on the basis of a unit flood wave by means of SCS UHG method. An attempt was made in the paper to apply both methods for the catchment in the Odra river basin. The Nysa Kłodzka river was selected as a pilot catchment, in which 12 gauging stations were identified, for which the assessment of results was conducted using the criterion of hypothetical flood wave volume. Additionally these results were compared with the results obtained using the Hydroproject method. Conducted assessment allows to state that the Cracow method and the volume formula of hypothetical flood waves determining may be applied in the Odra basin. Verification of the methods and satisfactory results obtained in geographical region, other than the one for which they were developed allows to put forward a thesis that neither of methods has a regional character, so they may be applied in various catchments. Also the volume formula may be used for a catchment up to 1000 km2 , like for the Upper Vistula catchment. However, the spatial range of both methods applicability should be verified on a wider material, i.e. for catchments of various morphological character, management and hydrological regime.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banasik K. (2009). Wyznaczanie wezbrań powodziowych w małych zlewniach zurbanizowanych. Wydawnictwo SGGW, pp. 27
 2. Brown, V. A., McDonnell, J. J., Burns, D. A., Kendall, C. (1999). The role of event water, a rapid shallow flow component, and catchment size in summer stormflow, J. Hydrol., 217, 171-190
 3. Büchele B., Kreibich H., Kron A., Thieken A., Ihriinger J., Oberle P., Merz B., Nestmann F. (2006). Flood-risk mapping: contributions towards an enhanced assessment of extreme events and associated risks. Natural Hazards and Earth System Sciences. Vol. 6, 485-503
 4. Ciepielowski A., Dąbkowski SZ. (2006). Metody obliczeń przepływów maksymalnych w małych zlewniach rzecznych. Bydgoszcz. Ofic. Wydaw. Projprzem - EKO. ISBN 978-83-922194-1-5, pp. 311
 5. Clark, M. P., Kavetski, D., Fenicia, F., (2011). Pursuing the method of multiple working hypothe-ses for hydrological modelling. Water Resour. Res., 47, W09301, doi:10.1029/2010WR009827, W09301
 6. Ernst J., Dewals B.J., Detrembleur S., Archambeau P. (2010). Micro-scale flood risk analysis based on detailed 2D hydraulic modelling and high resolution geographic data. Natural hazards. Natural Hazards. Vol. 55, 181-209
 7. Gądek W. (2010). Fale hipotetyczne o zadanym prawdopodobieństwie przepływu w kulminacji. Hydrologia w inżynierii i gospodarce wodnej ,T. 1, Warszawa, Komitet Inżynierii Środowiska PAN. Monografia. Nr 68, 177-186
 8. Gądek W. (2012a). Wyznaczanie wezbrań hipotetycznych metodą Politechniki Warszawskiej i metodą Politechniki Krakowskiej w zlewniach kontrolowanych. Cz. I. Opis metod. Czasopismo Techniczne. z. Ś-2/2012, 95-104
 9. Gądek W. (2012b). Wyznaczanie wezbrań hipotetycznych metodą Politechniki Warszawskiej i metodą Politechniki Krakowskiej w zlewniach kontrolowanych. Cz. II. Ocena metod. Czasopismo Techniczne z. Ś-2/2012, 105-126
 10. Gądek W., Banach WŁ., Fiołka I., (2012). Zastosowanie modelu geomorfologicznego do wyznaczania wezbrań hipotetycznych w zlewniach niekontrolowanych. Czasopismo Techniczne z. Ś-1/2012, 59-67
 11. Gądek W. (2014). Fale hipotetyczne dla zlewni niekontrolowanej. Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN z. 20, 139-149
 12. Gądek W., Środula A. (2014a). Ocena parametrów wezbrań hipotetycznych wyznaczonych metodą Reitza i Krepsa w zlewniach kontrolowanych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 14, z. 3 (47), 29-47
 13. Gądek W., Środula A. (2014b). The evaluation of the design flood hydrographs determined with the Hydroproject method in the gauged catchments. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr IV/3/2014, 29-47
 14. Gądek W., Bodziony M. (2015). The hydrological model and formula for determining the hypothetical flood wave volume in non-gauged basin. Meteorology Hydrology and Water Management. Vol 3, no 1, 3-10
 15. Hattermann, F.F., Kundzewicz, Z.W. (red.) (2010). Water Framework Directive: Model supported Implementation. A Water Manager's Guide. IWA Publishing, London.
 16. Kriščiukaitienė I., Baležentis T., Galnaitytė A., Namiotko V. (2015). A methodology for flood risk appraisal in Lithuania. Journal of Water and Land Development. No. 25, 13-22.
 17. Kurczyński Z. (2012). Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego a dyrektywa powodziowa. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 23, 209-217
 18. Jonkman S.N., Vrijling J.K., Vrouwenvelder A.C.W.M. (2008). Methods for the estimation of loss of life due to floods: a literature review and a proposal for a new method. Natural Hazards. Vol. 46, 353-358
 19. Linsley Jr. R.K., Kohler M.A., Paulhus J.L.H. (1975). Hydrology for engineers. ISBN 00135026, McGraw-Hill, Incorporated, New York, pp. 482
 20. McEnroe B. M. (1992). Sizing stormwater detention reservoirs to reduce peak flow. W: Hydraulic engineering: saving a threatened resource - in search of solutions. Conference Proceeding Paper. Reston. VA. ASCE, 719-724.
 21. Mioduszewski W. (2012). Small water reservoirs - their function and construction. Journal of Water and Land Development. No. 17, 45-52
 22. NOHRSC - Unit Hydrograph (UHG). Technical Manual: pp 19 O'Connor K., Goswami M.
 23. Faulkner D. (2014). Flood Studies Update. Technical Research Report. Volume III. Hydrograph Analysis pp. 2000
 24. Ozga-Zielińska M., Gądek W., Książyński K., Nachlik E., Szczepanek R. (2002). Mathematical model of rainfall-runoff transformation - WISTOO. Mathematical Models of Large Watershed Hydrology, Ed. Singh V. P., Frevert D.K. Water Resources Publications, LLC, Littleton, Colorado, 811-860
 25. Pilgrim D. 2001. Australian rainfall and runoff. A guide to flood estimation. Vol. 1. ISBN 0-85825-744-0.
 26. Radczuk L., Tokarczyk T., Młostek E., Mordalska H. (2000). Ocena przepływów miarodajnych i kontrolnych w Sudetach. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu Nr 387, 87-102.
 27. Strupczewski W. (1964). Równanie fali powodziowej. Wiadomości Służby Hydrologicznej i Meteorologicznej. 2(57) 35-58.
 28. Szalińska W., Otop I. (2012). Ocena struktury czasowo-przestrzennej opadów z wykorzystaniem wybranych wskaźników do identyfikacji zdarzeń ekstremalnych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 12. z. 2 (38), 269 -282.
 29. Szalińska W., Otop I., Tokarczyk T. (2014). Precipitation extremes during flooding in the Odra River Basin in May-June 2010. Meteorology Hydrology and Water Management. Vol 2; no.1, 13-20
 30. Wałęga A. (2013). Application of HEC-HMS programme for the reconstruction of a flood event in an uncontrolled basin. Journal of Water and Land Development. No 18, 13-20.
 31. Wałęga A., Grzebinoga M. (2014). Ocena zagrożenia powodziowego w aglomeracji krakowskiej jako element zarządzania ryzykiem powodziowym. Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus. T. 13 (4), 259-273
 32. Wójcik R., Pilarski M., Miętus M. (2014). Statistical downscaling of probability density function of daily precipitation on the Polish coast. Meteorology Hydrology and Water Management. Vol 2; no.1, 27-36
 33. Wypych A., Ustrnul Z., Henek E. (2014). Meteorological Hazards - Visualization System for National Protection Against Extreme Hazards for Poland. Meteorology Hydrology and Water Management. Vol 2; no.1, 37-42
 34. Zevenbergen C., Cashman A., Evelpidou N., Pasche E., Garvin S., Ashley R. (2011). Urban flood management. CRC Press London.
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2015.4.4.109
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu