BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozioł Leszek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Wojtowicz Anna (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
Title
Zarządzanie wiedzą wspierające zdolności innowacyjne przedsiębiorstw : jakościowa analiza danych
Knowledge Management to Support Innovation Capability Companies : Quantitative Data Analysis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (34), 2015, nr 107, s. 11-20, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Zarządzanie wiedzą, Innowacyjność przedsiębiorstw, Wyniki badań
Knowledge management, Enterprise innovation, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji analizy ukierunkowanej na ocenę wpływu zarządzania wiedzą na zdolność innowacyjną przedsiębiorstw (innovation capability) oraz prezentacja wyników badań empirycznych. Problem, jaki jest przedstawiony w artykule, to rozpoznanie instrumentów zarządzania wiedzą jako przesłanki rozwoju zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw oraz sformułowanie modelu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Istotnym narzędziem badawczym jest analiza relacji między instrumentami (elementami) zarządzania wiedzą a zdolnością innowacyjną (inwencją i dyfuzją innowacji) na przykładzie 166 przedsiębiorstw. W opracowaniu uwypuklono znaczenie wiedzy w tworzeniu innowacji prowadzących do wzrostu konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstwa. Sformułowano dezyderat pod adresem menedżerów, dla których ważną kompetencją jest poszukiwanie sposobów i instrumentów rozwoju nowych form wiedzy, zastosowanie tej wiedzy w organizacji, zarządzanie przepływem informacji i wiedzy.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the concept of the analysis focused on the evaluation of the affect at knowledge management to the innovation capability of companies. This qualitative research examined the links between knowledge management (KM) and innovation capability as well as the links between KM to innovation performance in 166 Polish companies: manufacturing, commercial and service organizations. A review of the literature indicated the contributions of knowledge management to the innovation capability and innovation performance. Using a multiple cross-case analysis methodology and applying a framework of innovation capability, in-depth interviews were held with managers of the companies. It has been discovered that the knowledge management and skills of employees of organizations and cooperation between entities of the industry, effect the level of innovation of a company.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bessant J., Venables T., Creating Wealth from Knowledge: Meeting the Innovation Challenge, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2008.
 2. Darroch J., Knowledge management innovation and firm performance, "Journal of Knowledge Management", 9(3), 2005.
 3. Du Plessis M., The role of knowledge management in innovation, "Journal of Knowledge Management", 11(4), 2007.
 4. Gloet M., Barell M., The Dual Paradigm Nature of Knowledge Management: implications for achieving quality outcomes in human resources, "Journal of Knowledge Management" 7(1), 2003.
 5. Gloet M., Samson D., Knowledge Management to Support Systematic Innovation Capability, [w:] 46th Hawaii International Conference on System Sciences, 2013.
 6. Hilami M.F., Ramayah T., Mustapha Y., Pawanchik S., Product and process innovativeness: Evidence from Malaysian SME's, "European Journal of Social Science" 2010, Vol. 16
 7. Kavoura A., Advertizing activites in social media and the creation of a community belonging in the digital era [in:] "The Małopolska School of Economics in Tarnów. Research Papers Collection. Works on management. Innovations in Modern Organizations. Economic and Social Aspects", Małopolska School of Economics in Tarnów, Issue 2, Volume 25, Tarnów 2014.
 8. Kozioł M., Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, Kraków 2012, Rozprawa doktorska (maszynopis).
 9. Laperchie B., Uzunidis D., The genesis of Innovation, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2008.
 10. Quintas P., Lefrere P., Jones G., Knowledge Management: A strategic agenda, "Long Range Planning" 30 (June), 1997.
 11. Standards Australia, Australian Standard in Knowledge Management: A Guide AS 5037-2005, 2005.
 12. Steward T., Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations, Nicholas Brealey, London 1997.
 13. Van Riel A., Lemmink J., Ouwersloot H., High-technology service innovation success: a decision-making perspective, "Journal of Product Innovation Management", 21(5), 2004.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu