BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Žukovskis Jan (Aleksandras Stulginskis University), Pypłacz Paula (Czestochowa University of Technology), Sasak Janusz (Institute of Public Affairs of the Jagiellonian University)
Title
The Strategy of Innovation Development of Family Businesses in the Context of the Information and Communication Technologies (ICT)
Strategie innowacyjnego wsparcia firm rodzinnych w kontekście technologii komputerowych
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (34), 2015, nr 107, s. 89-96, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo rodzinne, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Innowacyjność przedsiębiorstw
Family-owned business, Information and Communication Technology (ICT), Enterprise innovation
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono problematykę wdrażania innowacyjnych strategii w firmach rodzinnych. W kontekście wykorzystania komputerowych technologii informacyjno-komunikacyjnych zaprezentowano modele zastosowań współczesnych systemów informatycznych w firmach rodzinnych. Zaproponowano rozwiązania pozwalające na sprawne wdrażanie rozwiązań komputerowych podnoszących innowacyjność firm rodzinnych.(abstrakt oryginalny)

The paper presents innovation issues of family businesses. In the context of computer technology defined conditions for innovative small businesses. The authors presented solutions for efficient implementation of innovative computing solutions, enhancing family businesses. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamczyk J., Gębarowski M., Kandefer M., Internet na usługach marketingu, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2004.
  2. Brzeziński M., Czop K., Potencjał przedsiębiorstwa, [w:] Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2007.
  3. Gregor B., Internet - nowy wymiar działalności organizacji, e-Commerce, Łódź 2002.
  4. IX Kongres Ekonomistów http://www.pte.pl/kongres/referaty Baczko Tadeusz, Chaberski Artur/Chaberski Artur INNOWACYJNO FIRM RODZINNYCH.pdf
  5. Lebecki M., Encyklopedia Nowej Ekonomii, artykuł Magazynu Innowacji Marketingowych. http://www.modernmarketing.pl /index.php?pg=ene
  6. Olszak C.M., Wyzwania ery wiedzy, [w:] Strategie i modele gospodarki elektronicznej, PWN, Warszawa 2007.
  7. Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wydanie trzecie, Wspólna publikacja OECD i Eurostatu.
  8. Pypłacz P., Innowacyjność małych przedsiębiorstw jako czynnik kształtujący ich konkurencyjność. IT w organizacjach gospodarczych. Wybrane zagadnienia, wydawnictwo "Dom Organizatora", Poznań 2010.
  9. http://badania.parp.gov.pl/raport-innowacyjnosc/raporty-innowacyjnosc
  10. Wójcik K., Sierotowicz T., Potencjał innowacyjny organizacji jako determinant konkurencyjności, http://mikro.univ.szczecin.pl/gif/zke/4/abstrakty.pdf
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu