BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Putkaradze Ramaz (Iv. Javakhishvili Tbilisi State University)
Title
Historical Determinants of the Economic Relations of Georgia and the European Union
Historyczne uwarunkowania stosunków gospodarczych Gruzji i Unii Europejskiej
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (34), 2015, nr 107, s. 97-105, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Strefy wolnego handlu, Eksport, Współpraca gospodarcza
Free trade area, Export, Economic cooperation
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Gruzja
Georgia
Abstract
Współcześnie Unia Europejska zajmuje szczególną pozycję na świecie, jeśli chodzi o procesy globalizacji i integracji. Pozycja oraz rola Unii Europejskiej w zewnętrznych stosunkach gospodarczych Gruzji zawsze była znacząca. Współpraca między stronami znacząco się pogłębia. W artykule omówiono historyczne i aktualne aspekty współpracy.(abstrakt oryginalny)

Currently, the European Union holds a significant position in the ongoing integration and globalization processes. The EU has always played an outstanding role in the foreign economic relations of Georgia. Cooperation between the parties is gradually deepening. The present paper discusses the historical, as well as recent aspects of the development of this cooperation. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Assessment of the impact of potential Free Trade Agreement between the EU and Georgia. UNDP, Georgia 2007.
 2. Economic Reforms in Georgia: Analysis, Challenges, Forecasts, "Economics and Business" No. 2/ 2015.
 3. Europa von A bis Z: Taschenbuch der europäischen Integration / [IEP, Institut für Europäische Politik]. Werner Weidenfeld und Wolfgang Wessels (Hg.). 2007.
 4. Europa von A bis Z: Taschenbuch der europäischen Integration / Bpb, Bundeszentrale für Politische Bildung.Werner Weidenfeld/Wolfgang Wessels (Hrsg.). Bonn : Bpb. 2009.
 5. European Union, Trade in goods with Georgia, European Commission 2015.
 6. Foreign Trade of Georgia, National Statistics Office of Georgia 2014.
 7. Globalization and Economic Development of Georgia: Challenges and Possibilities, Collection of papers, Universali 2008.
 8. Guide to the Georgia-EU Association Agreement (frequently asked questions), 2014. http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/eu_georgia/association_agreement /index_ka.htm
 9. Kakulia M., Strengthening of Bilateral Trade, the European Neighborhood Policy and Georgia, Analysis of independent experts (Friedrich Ebert Fund), Tbilisi 2007.
 10. Papava Vl., Georgia's Economy - Reforms and Pseudo-Reforms, Intelekti 2015.
 11. Putkaradze R., Perspectives of Georgia-European Union trade relacions. Istanbul international annual conference on the economic cooperation and development within the black sea basin Countries, Donetsk Nacional University, Collection of Scientific Works. Part I. Istambul-Donetck 2010.
 12. Putkaradze R., Directions of International Trade Development under Globalization, Georgian Economy, No. 5/ 2007.
 13. Putkaradze R., Trade and Economic Relations of Georgia: Problems and Perspectives, Universali, Tbilisi 2010.
 14. The European Union explained. Europe 2020: Europe's growth strategy, Brussels 2013.
 15. Trade Sustainability Impact Assessment in support of negotiations of a DCFTA between the EU and Georgia and the Republic of Moldova. European Commission - DG Trade, ECORYS, CASE, 2012. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/july/tradoc_149666.pdf
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu