BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Meskhia Iasha (I. Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia), Shaburishvili Shota (I. Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia)
Title
Basics of Researche of the Technological Environment of Business
Podstawy badań technologicznego środowiska biznesu
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (34), 2015, nr 107, s. 117-124, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Otoczenie biznesu, Innowacyjność, Nowe technologie
Business environment, Innovative character, High-tech
Note
streszcz., summ.
Abstract
We współczesnych procesach globalizacji zachodzą ciągłe, progresywne i technologiczne zmiany oparte na naukowo-technicznej rewolucji. Stopniowo zaciera się podział na sektory niskich i wysokich technologii oraz zmienia się ogólny kierunek rozwoju ze statycznych, tymczasowych przewag konkurencyjnych w stronę przewag opartych na dynamiczności i innowacjach. Technologiczne środowisko jest niezbędne do osiągnięcia szybkiej poprawy stanu dobrobytu społeczeństwa. Prawie wszystkie aspekty działalności firm międzynarodowych - wdrażanie nowych technologii, procesów produkcyjnych, podejmowania decyzji w ramach działań marketingowych, produktywności zasobów ludzkich pozostają pod wpływem zmian w środowisku technologicznym.(abstrakt oryginalny)

Continuous and progressive technological changes based on scientific-technical revolution have become common under modern globalization processes. They gradually destroy the traditional distinction between low and high-tech sectors and shift the general vector of development of the country from static, temporary comparative advantages to innovation-based dynamic competitive advantage. In other words, the technological environment is becoming a significant resource that determines competitive advantage and is essential for achieving efficient and rapid improvement of the welfare of a society. Almost all the aspects of the operations of international companies - introduction of new technologies, manufacturing operations, decision-making on marketing activities, productivity of human resources are significantly influenced by technological environment variables.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Business Environment, Published by Elsevier Ltd, 2005.
 2. Ebert R.J., Griffin R.W., Business Essentials, Pearson Education Limited, England 2013.
 3. Gogodze I., Assessment and Monitoring of Innovative Processes in Europe.
 4. http://www.inovdev.ge/uploads/files/51073S.Gogodze.pdf http://pestleanalysis.com/what-is-pestle-analysis/
 5. http://www.businessballs.com/pestanalysisfreetemplate.htm
 6. http://www.businessdictionary.com/definition/technological-environment.html
 7. http://www.oxlearn.com/arg_Marketing-Resources-PESTLE---Macro-EnvironmentalAnalysis_11_31
 8. http://www.wisegeek.org/what-are-macro-environment-factors.htm
 9. Saluveer M., Khlebovitch D., Georgian Research and Development Policy Recommendations Report, Tbilisi, Georgia 2007.
 10. Shaburishvili Sh., Prospects for the Development of Innovative Entrepreneurship in Georgia, Problems and prospects of cooperation between countries of South-Eastern Europe within context of the BSEC and GUAM, 2011.
 11. Shaburishvili Sh., Prospects of Innovative Development of Georgia under Globalization, "Economy of Georgia" No 4 (125), Tbilisi 2008.
 12. Wall S., Bronwen R., International Business, Second edition, Pearson Education Limited, England 2004.
 13. Bнeшнeэкoнoмичecкая дeятeльнocть пpeдпpиятия, пoд peдакциeй Л.E. Cтpoвcкoгo, М.: ЮHИTИ, Мocква 2007.
 14. Гpиффин P. Паcтeй М., Мeждунаpoдный бизнec, 4-e изд., пep. c англ., Питep 2006.
 15. Упpавлeниe opганизациeй, пoд peдакциeй, A.Г. Пopшнeва, З.П. Pумянцeвoй, H.A. Cалoматина, "ИHФPA-М", Мocква 2009.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu