BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gilormini Patrick (ESDES - School of Management, Catholic University of Lyon)
Title
Indian Corporate Social Responsibility : from Philanthropy to Assessing the Sustainability of Business and Society
Indyjska Społeczna Odpowiedzialność Biznesu : od filantropii do oceny zrównoważonego rozwoju biznesu i społeczeństwa
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (34), 2015, nr 107, s. 151-162, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Filantropia, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Corporate Social Responsibility (CSR), Philanthropy, Small business
Note
streszcz., summ.
Country
Indie
India
Abstract
W ostatnich trzech latach Corporate Social Responsibility (CSR) w Indiach podlega ciągłym, znaczącym zmianom. Determinantami tych zmian są przepisy i wymagania dotyczące prowadzenia instytucji finansowych: the National Voluntary Guidelines on Social, Environmental & Economic Responsibilities of Business [2011], the Security Exchange Board of India clause 55 [2012] oraz the New Company Act section 135 [2013]. Indyjski CSR traktuje zasadniczo o przeznaczeniu zysków korporacyjnych. Oznacza to bezpośrednie zaangażowanie się w funkcjonowanie lokalnych społeczności, identyfikację ich podstawowych potrzeb i integrowanie ich z celami biznesowymi. Głównym obszarem zainteresowania dla indyjskich inicjatyw CSR są: dobrobyt społeczności, edukacja, opieka zdrowotna i rozwój obszarów wiejskich. Artykuł przedstawia historyczne uwarunkowania CSR jako filantropii korporacyjnej w Indiach. Po prezentacji nowych ram prawnych i ostatnich zmianach instytucjonalnych, analizuje ich wpływ na sprawozdawczość w zakresie CSR i wyzwań organizacyjnych dla indyjskich przedsiębiorstw, szczególnie MŚP.(abstrakt oryginalny)

India Corporate Social Responsibility (CSR) has undergone significant changes in the past three years. Their driving factors are regulations and financial institutions requirements: the National Voluntary Guidelines on Social, Environmental & Economic Responsibilities of Business [2011], the Security Exchange Board of India clause 55 [2012] and the New Company Act section 135 [2013]. Indian CSR appears essentially about what is done with corporation profits. It means engaging directly with local communities, identifying their basic needs and integrating them with business goals. The top major themes area for Indian CSR initiatives are community welfare, education, health care and rural development. This chapter presents the historical tradition of CSR as corporate philanthropy in India. After a presentation of the new legal framework and recent institutional developments, it analyses their implication on CSR reporting and organizational challenges for Indian companies especially SMEs. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arevalo J.A., Aravind D., Corporate social responsibility practices in India: approach, drivers, and barriers, "The international journal of business in society" No 11(4)2011.
 2. Corbridge S., Harriss J., Jeffrey C., India Today: Economy, Politics & Society, Cambridge: Polity 2013.
 3. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. Purchasing Power Parities and the Real Size of World Economies: A compréhensive report of the 2011 International Comparison Program, Washington DC 2015.
 4. Kansal M., Singh S., Measurement of corporate social performance: an Indian perspective, Social Responsibility, 8(4)2012, p. 527-546.
 5. KPMG, India Corporate Responsiblity Reporting Survey, Delhi: KPMG India 2013.
 6. Mahabir N., Rajinder S., Corporate social responsibility practices India: a comparative study of MNCs and indian companies, "Social Responsibility Journal", No 9(3)2013.
 7. Maira A., India's 2% CSR Law: The First Country to go Backwards, Economic and Political Weekly, XLVIII(38) 2013.
 8. Mitra R., My Country's Future: A Culture-Centered Interrogation, "Journal of Business Ethics" 2012.
 9. PWC. Handbook on Corporate Social Responsibility in India, Gurgaon: PWC India 2013.
 10. Sharma S., Corporate Social Responsibility in India-The Emerging Discourse & Concern, "The indian Journal of Industrial Relations", No 48(4)2013.
 11. Sharma S.G., Corporate Social Responsiblity in India: an overview, "The International Lawyer", No 43(4)2009.
 12. Venkatesan R., Ordering Corporate Responsibility: A Misplaced Faith? "Economic & and Political Weekly", XLVIII(38) 2013.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu