BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Halavach Ema (Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny), Rubakhau Aliaksandr (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej), Załech Mirosław (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej)
Title
Marketingowa ocena rozwoju turystyki konferencyjnej w wybranych regionach Europy Wschodniej : szanse a ryzyko
Marketing Evaluation of Conference Tourism in Selected Regions of Eastern Europe : Opportunities and Risks
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (34), 2015, nr 107, s. 197-219, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Rozwój turystyki, Turystyka biznesowa, Ocena ryzyka
Tourism development, Business tourism, Risk assessment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przyspieszony rozwój turystyki kongresowej i biznesowej jest spowodowany przede wszystkim ich wysoką skutecznością oraz istotnym efektem multiplikatywnym. Celem opracowania jest analiza obecnego stanu turystyki konferencyjnej w wybranych miastach Polski i Białorusi, zidentyfikowanie czynników wpływających na jej rozwój, perspektywy i ryzyka z nim związanego. (abstrakt oryginalny)

Accelerated development of the congress and conference tourism is caused by high efficiency and a significant multiplier effect. The aim of the study is to analyze the current state of the conference tourism in selected cities of Poland and Belarus, to identify factors affecting the prospects of its development and the associated risks. Keywords: usiness tourism, congress tourism, development of conference tourism, opportunities, threats, risks.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartoszewicz W., Borne-Januła H., Buczak T., Skalska T., Socała J., Metodologia badań i badanie pilotażowe turystyki biznesowej, Instytut Turystyki, Warszawa 2003.
 2. Bartoszewicz W., Skalska T., Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2012 roku, Instytut Turystyki Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji
 3. Cameron R., Kongress center - Wo lieght der echte Mehrwert?, TW Tagungswirtschaft 33 (1), 2009.
 4. Carl L. Pritchard, Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka, WIGPRESS, Warszawa 2002.
 5. Davidson R., Cope B., Turystyka biznesowa: konferencje, podróże motywacyjne, wystawy, turystyka korporacyjna, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003.
 6. Halavach E., Rubakhau A., Bыбpанныe аcпeктыу пpавлeнияма pкeтингoвыми pиcками туpиcтичecких пpeдпpиятий, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu" nr 32, Marketing przyszłości. Trendy. Strategii. Instrumenty, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 823, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu" nr 34.
 7. Halavach E., Rubakhau A., Analiz faktorow wlijajuszczych na powedenie potrebitelej na rynke turystyczeskich usług,w: Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 32, Marketing przyszłości. Trendy. Strategii. Instrumenty, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 777, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 8. Horvath Z., The economic impacts of conference tourism in Sifok the capital of lake Balaton, GeoJournal of Tourism and Geosites, Year IV no.1 2011.
 9. https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/article_attachments/attachments/4 7066/original/Zagraniczna_turystyka_przyjazdowa_do_Polski_w_2012_ro ku.pdf?1375438064
 10. Гoлoвач Э.П., Pубахoв A.И., Koммepчecкиe pиcки, Изд. БПИ (Бpecт), 1999.
 11. Дpик Л., Bce фиpмы дeлают этo, Tуpизм и oтдых, 2007.
 12. http://www.greekblue.ru/artman/publish/article_178.shtml
 13. http://www.thefreedictionary.com/Conferences
 14. http://slovorus.ru/index.php?ID=30784&pg=86&w= &s= &a= (25/03/2014r.)
 15. ICCA, Statistics Report 2002-2011, http://www.iccaworld.com/npps/
 16. http://pl.wikipedia.org/wiki/Turystyka
 17. International Congress and Convention Association (ICCA), The Association Market Worldwide/ICCA
 18. http://www.visitbritain.org/insightsandstatistics/domesticvisitorstatistics/Statistics Report 2010, ICCA 2011, http://www.iccaworld.com/npps/
 19. https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/article_attachments/attachments/4 9035/original/Przyj_do_Pol_I_P rocze_dla_MSiT.pdf?1 380614778
 20. http://www.msport.gov.pl/article/turystyka-przyjazdowa-do-polski-w-2013-r-dotinformacja-na-podstawie-wstepnych-wynikow-badan
 21. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/KTS_wykorzyst_bazy_nocleg_w_1pol_20 13.pdf
 22. http://www.intur.com.pl/baza.htm
 23. http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/main2.php
 24. http://www.afportal.ru/teacher/instruction/bstu
 25. http://www.brsu.by/univer/obshchie-svedeniya
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
rus
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu