BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pliszka Bogdan (Politechnika Śląska)
Title
Źródła etyki w islamie heterodoksyjnym
Origins of Ethics in Heterodox Islam
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2015, z. 85, s. 419-430, bibliogr. 24 poz.
Keyword
Polityka, Islam, Etyka, Społeczeństwo
Politics, Islam, Ethics, Society
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia zjawisko dżihadu i jego aspekty etyczne. Jest ono przestawione pod względem historycznym, a także współczesności. W artykule znajduje się również omówienie tych wyznań muzułmańskich, dla których dżihad jest zjawiskiem nie tylko nieznanym, ale wręcz odrzucanym. Próbuje też odpowiedzieć co zastąpiło dżihad w przypadku bliskowschodnich alawitów i bałkańskich bektaszytów. W artykule zostały przedstawione historyczne uwarunko-wania obu wyznań i ich współczesność. Artykuł jest również próbą odpowiedzi na pytanie, o przyszłość tych wyznawców islamu, dla których przemoc i związki polityki z religią są obce.(abstrakt oryginalny)

The article presents the phenomenon of jihad and its ethical aspects. It discusses it from both a historical and contemporary point view. It also outlines those Muslim beliefs/religions for which jihad remains not only an unrecognised but also a disapproved phenomenon. It attempts to find out what replaced jihad in the case of Middle East Alawites and Balkan Bektashi. The historical background of the two religions and their place in contemporary world were described in the article. The attempt to answer the question about the future of those Islam believers who disapprove of violence and any connection between religion and politics was made (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barber B.: Dżihad kontra McŚwiat. Muza, Warszawa 1997.
 2. Danecki J.: Podstawowe wiadomości o islamie. Dialog, Warszawa 2002.
 3. Fukuyama F.: Koniec historii. Zysk i Spółka, Poznań 1996.
 4. Hourani A.: Historia Arabów. Marabut, Gdańsk 2002.
 5. Kościelniak K.: Dżihad - święta wojna w islamie. Wydawnictwo M, Kraków 2006.
 6. Libszowska-Żółtkowska M.: Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce. Verbinum, Warszawa 2001.
 7. Sadowski M.: Dżihad - święta wojna w islamie. "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego", nr 8, 2013.
 8. Szostkiewicz A.: Syryjscy alawici żyją w strachu. Sekta duchów. "Polityka", 7 sierpnia 2012.
 9. http://searchtruth.com/search.php?keyword=jihad&chapter=&translator=5&search=1&search_word=&start=20&records_display=10&phonetic=.
 10. www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IR/dzihad_swwojna_00.html.
 11. www.wiez.com.pl/islam/index.php?id=10.
 12. http://parezja.pl/seksualny-dzihad-w-akcji.
 13. www.wprost.pl/ar/417633/Seksualny-dzihad-w-Syrii.
 14. www.freerepublic.com/focus/f-religion/2752225/posts.
 15. www.psz.pl/tekst-23263/Grzegorz-Mazurczak-Poznaa-znaczy-zrozumiea-Alawickie-obrzeza-islamu.
 16. www.shaikhsiddiqui.com/alevi.html.
 17. www.polityka.pl/swiat/analizy/1529403,1,syryjscy-alawici-zyja-w-strachu.read.
 18. www.sufi.org.pl/sufism.html.
 19. http://histmag.org/Czerwony-proporzec-czarnego-orla-273.
 20. www.iranicaonline.org/articles/bektas-haji-d.
 21. http://polskiepiekielko.pl/2013/11/syryjskich-chrzescijan-morduja-glownie-ekstremisci-z-unii-europejskiej.html.
 22. www.geopolityka.org/syria-2012/1657-wolna-armia-syryjska-rewolucjonisci-czy-najemnicy-contras.
 23. www.instat.gov.al/media/177358/njoftim_per_media_-_fjala_e_drejtorit_te_instat_ines_ nurja_per_rezultatet_finale_te_census_2011.pdf.
 24. www.theguardian.com/commentisfree/2008/may/21/kosovanandcatholic.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu