BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Warzecha Alina (Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości)
Title
Sprzedaż w network marketingu i rola lidera w procesie sprzedaży
The Sale Into Network Marketing and the Role of Leader in the Selling Process
Source
Przegląd Nauk Stosowanych, 2013, nr 1, s. 93-103, wyk., rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Współczesne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa
Keyword
Marketing sieciowy, Sprzedaż, Lider w organizacji
Network marketing, Sale, Leader in the organization
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono specyfikę funkcjonowania oraz współczesne tendencje rozwojowe sektora przedsiębiorstw network marketingu w latach 1998-2010 w gospodarce światowej. Ukazano tendencje rozwojowe branży w układzie kontynentalnym, opisano dynamikę zmian wielkości obrotów, liczby dystrybutorów na przestrzeni lat 1998-2010. W artykule przedstawiono rolę network marketingowca w kreowaniu własnej grupy sprzedażowej. Opisano relacje w procesie tworzenia network marketingowego zespołu sprzedażowego. Przedstawiono proces sprzedaży realizowany w network marketingu z uwzględnieniem roli i zadań lidera. Ponadto zaprezentowano podstawowe cechy i predyspozycje lidera network marketingu.(abstrakt oryginalny)

This article shows the specificity and modern trends of development of network marketing in world economy in years 1998-2010. It shows trends of development sectors in continental match and it describes dynamics of change of turnover and numbers of network distributors during 1998-2010. It presents the role of MLM's leader into creation of personal selling marketing groups. This article describes the rates in process of creation selling marketing group. It presents the process of sale carried out by network marketing with taking into consideration the role and tasks of MLM's leader. Besides, it presents basic features and predispositions of network marketing leaders.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Barlow, J., Steward, P.: Markowa obsługa klientów. Nowe źródło przewagi nad konkurencją. Warszawa: Wolters Kluwer 2010.
  2. Sorman, G.: Ekonomia nie kłamie. Warszawa: Prószyński i Spółka 2008.
  3. Warzecha, A.: Zastosowanie MLM'. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 2010, nr 2.
  4. Warzecha, A.: Przedsiębiorstwo MLM. Cząstka globalnej sieci. "Network Magazyn", 2011, nr. 27.
  5. http://www.owocebiznesu.pl/artykuly/pokaz/10172/Niska jako obs ugi klienta powoduje straty w wysoko- ci 338,5 mld USD rocznie (dostęp 04.02.2012).
  6. http://www.networkmagazyn.pl/przedsiebiorstwo-mlm-czastka-globalnej-sieci (dostęp 04.02.2012).
Cited by
Show
ISSN
2353-8899
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu