BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czapiewski Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Dekompozycja wyniku inwestycyjnego w celu oceny pojedynczych decyzji inwestycyjnych
Decomposing Investment Outcome in Order to Evaluate Individual Investment Decisions
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 5, s. 9-20, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Finanse przedsiębiorstw
Keyword
Portfel inwestycyjny, Decyzje inwestycyjne, Instytucje finansowe
Investment portfolio, Investment decisions, Financial institutions
Note
streszcz., summ.
Abstract
Analizując wyniki inwestycyjne osiągane przez zespoły odpowiedzialne za zarządzanie aktywami, dąży się do oceny umiejętności inwestycyjnych zarządzających. Umiejętności takie rozumiane są jako zdolność do podejmowania właściwych decyzji w zakresie zaangażowania w określone klasy aktywów i instrumenty finansowe. Aby taka ocena była możliwa, potrzebne są odpowiednie narzędzia do jej przeprowadzenia. Narzędzia takie muszą definiować pojęcie właściwych decyzji inwestycyjnych i umożliwiać kwantyfikację wpływu tych decyzji na wynik inwestycyjny. Celem artykułu jest prezentacja takich narzędzi i wyjaśnienie ich roli we współczesnej firmie inwestycyjnej. (fragment tekstu)

The article describes the method of investment performance analysis, which explains the additional rate of return relative to the reference portfolio through the prism of individual investment decisions. This method requires knowledge of the composition of the investment portfolio and therefore it is used in practice by financial institutions for the purpose of internal evaluation of asset management teams. The paper presents such issues as allocation and selection, and describes selected methods of calculating additional rates of return related to these concepts. The problem of sector allocation was also discussed, mainly through the prism of class of assets, which are shares of public companies. The article also briefly describes basic difficulties encountered in practice in presented analysis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Campisi S., A Sector Based Approach to Fixed Income Performance Attribution, "The Journal of Performance Measurement" 2011, No. 3, CFA Institute.
  2. Erickson D. J., Interpreting Performance Attribution, "Investment Performance Measurement Feature Articles" 2011, No. 1, CFA Institute.
  3. Karnosky D. S., Singer B. D., Global Asset Management and Performance Attribution, The Research Foundation of The Institute of Chartered Financial Analysts, 1994.
  4. Maginn J. L., Tuttle D. L., Pinto J. E., McLeavey D. W., Managing investment portfolios: a dynamic process, John Wiley & Sons, Hoboken 2007.
  5. Portfolio Theory and Management, red. H. K. Baker, G. Filbeck, Oxford University Press, New York 2013.
  6. Reilly F. K., Brown K. C., Investment analysis and portfolio management, Thomson South-Western, Mason 2006.
  7. Zaegel X., Hens H., Performance attribution, Investment performance under the microscope, "Performance" 2013, No. 12, Deloitte.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu