BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Komorowski Jan (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Zagrożenia realizacji modelu biznesowego przedsiębiorstwa nastawionego na rynek kapitałowy
Horizons of Business Model of an Enterprise Focused on Capital Market
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 5, s. 81-96, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Finanse przedsiębiorstw
Keyword
Modele biznesowe, Rynki finansowe, Strategia przedsiębiorstwa
Business models, Financial markets, Corporation strategies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Okazuje się, że podobne przedsiębiorstwa, działające w tej samej branży, mogą zasadniczo różnić się w sposobie działania i osiągać zróżnicowane wyniki finansowe. Ich sposób działania i dokonywania wyborów najogólniej odzwierciedla realizowany model biznesowy. W artykule ukazano wpływ modelu biznesowego nastawionego na rynek kapitałowy na postrzeganie rzeczywistości i realizowaną strategię przedsiębiorstwa. Zakładając, że model biznesowy ma bezpośredni wpływ na sferę operacyjną przedsiębiorstwa, za cel artykułu przyjęto przedstawienie specyficznych zagrożeń wynikających z braku stabilności rynków finansowych dla tych przedsiębiorstw, które realizują model biznesowy zorientowany na rynek kapitałowy. Oznacza to, że w fazie recesji model biznesowy może ograniczać możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

The article focuses on the diversity of enterprise management in similar conditions but using difrerent business model in order to demonstrate the impact of a business model for perception of reality, adaptation to changes and implementation of a strategy. Conducted research indicates that the orientation of the business model on the capital market has a direct impact on the operational activity and strategic options of the company. In the longer term it affects the nature of business and opportunities of its development. Therefore, during a financial crisis business model of a stock company limits opportunities for its growth. This phenomenon is associated with "monetarist thinking" and acceptance of the financialisation of economy. Although monetarist thinking and financialisation of economy are offen recognized for their positive approach to business, they are the source of serious threats, including the imbalance of economic structures, the collapse of economic equilibrium, lack of respect for the principles of the free market and the dominance of monopolistic structures, which falsify assumptions of market efficiency. Therefore a question arises to what extent the enterprises that are operating on the stock exchange company business model are exposed to specific risks due to the lack of stability of the financial markets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Afuah A., Tucci C.L., Biznes internetowy - strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  2. Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, red. M. Romanowska, P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
  3. Lamm J., China to Overtake Europe in Auto Production, "Financial Times", January 2, 2013.
  4. Najwyżej wyceniane firmy świata 2015, www.forbes.pl, Wydarzenia, Polsat, 18.06.2015.
  5. Nogalski B., Modele strategiczne jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, "Master of Business Administration" 2009, nr 2 (97).
  6. Norris M., West S., E-biznes, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2001.
  7. Pettersen-Sobczyk M., Rola modeli biznesowych w budowaniu przewag konkurencyjnych banków w Polsce, w: Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce, red. J. Czekaj, E. Miklaszewska, W. Sułkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.
  8. Ślusarczyk P., Chiny wyprzedzą Europę pod względem produkcji samochodów, http://autokult. pl/7122, chiny-wyprzedza-europe-pod-wzgledem-produkcji-samochodow
  9. Solarz J. K., Przerost sektora $nansowego w świetle zachowań ludzkich, w: Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce, red. J. Czekaj, E. Miklaszewska, W. Sułkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu