BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bajtoš Ján (Dubnický technologický inštitút, Dubnica nad Váhom, Slovakia), Marhevková Andrea
Title
Spôsoby školského podvádzania z pohľadu žiakov
Methods of Cheating in School by Students
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2015, nr 17 (2), s. 5-15, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Edukacja, Szkolnictwo państwowe, Szkolnictwo wyższe, Szkolnictwo średnie, Szkolnictwo podstawowe
Education, State education, Higher education, Secondary education, Primary education
Note
summ
Abstract
The authors analyzed the issue of methods and forms of the school cheating. They classified the methods and forms of school cheating from various aspects. They also show the possibilities of ICT like the ways how to cheat. Cheating deemed unacceptable phenomenon of the student performances verification. The autors focused the presented results of the research on analyzing ways of the cheating from the perspective of students. The authors also present the recommendations for the school practice.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BERNARDI, R.A. - BACA, A.V. - LANDERS, K. S. - WITEK, M. B. 2008. Methods of Cheating and Deterrents to Classroom Cheating: An International Study. Ethics & Behavior, 18(4), 373-391.
 2. BURRUS, R. T. - JONES, A. T. - SACKLEY, B. - WALKER, M. (2013). It's the students, stupid: How perceptions of student reporting impact cheating. In American Economist, v. 58(1), p. 51-56.
 3. CANGELOSI, J. S. 2009. Strategie řízení třídy. Jak si získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Praha : Portál, 2009. 296 s. ISBN 978-80-7367-650-6.
 4. CLARK, K. 2008. Taking a Bite Out of Cheating, With the Help of Technology. U.S. News & World Report.
 5. EISENBERG, J. 2004. To Cheat or Not To Cheat: Effects of Moral Perspective and Situational Variables on Students' Attitudes. Journal of Moral Education, 33(2), 163178.
 6. GARAVALIA, L.- OLSON E. - RUSSEL, E. - CHRISTENSEN, L. 2007. How The Students Cheat?. (p. 33-55). Amsterdam, Boston: Academic Press.
 7. GRAY, P. 2013. Podvádzanie vo vede II: Škola pripravuje pôdu podvádzaniu (nielen) vo vede. Preklad: SČIGULINSKÝ, P. Sloboda učenia. 2014. [on line]. [cit 2015-01- 19]. Dostupné na: http://www.slobodaucenia.sk/clanok/podvadzanie-vo-vede-ii
 8. KUMAR, M. J. 2012. Honestly Speaking about Academic Dishonesty. IETE Technical Review, 357-358 s.
 9. MAREŠ, J. 2005. Tradiční a netradiční podvádění ve škole. In Pedagogika r. 55, s. 310-335.
 10. MAREŠ, J. - KŘIVOHLAVÝ, J. 1995. Komunikace ve škole. Brno: MU, 1995. 210 s.  ISBN 80-210-1070-3.
 11. NOVÁKOVÁ, V. 2008. Kdo z koho? Fenomén žákovského podvádení na gymnáziích. Brno: Masarykova univerzita. 2008. 88 s.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu