BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siemionek Anna (Uniwersytet Gdański), Siemionek-Ruskań Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem
Contemporary Corporate Management Tools
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 5, s. 97-107, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Finanse przedsiębiorstw
Keyword
Przedsiębiorstwo, Instrumenty zarządzania, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Enterprises, Management instruments, Enterprise management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zaostrzająca się konkurencja, rosnąca dynamika zmian środowiska, szybko zmieniające się rynki, zawężanie pola działania wskutek wprowadzania nowych ustaw stawiają dyrekcjom przedsiębiorstw coraz wyższe wymagania. Chcąc więc zagwarantować bądź powiększać wartość przedsiębiorstwa, trzeba w firmach doskonalić nieustannie planowanie, kontrolę i sterowanie. Należy wprowadzić nowe lub dodatkowe instrumenty, aby w przyszłości móc lepiej zarządzać przedsiębiorstwem. Coraz bardziej złożoną ekonomikę przedsiębiorstwa trzeba uczynić bardziej czytelną i utrzymać równowagę między obrotami, kosztami i zyskami. Odchylenia należy wychwytywać odpowiednio wcześnie, aby menedżerowie mogli niezwłocznie podejmować przeciwdziałania. (fragment tekstu)

The theory and practice of management has been recently supplemented with many new concepts and methods, thus allowing establishment of management systems consisting of principles, rules, concepts, methods, techniques, procedures that can applied in different, offen new organizational situations. However,in developed market economy there is always a need to develop more advanced tools in order to securing benefits from ever changing business environment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bjørnenak T., Diffusion and Accounting. The case of ABC in Norway, "Management Accounting Research" 1997, No. 8.
 2. Błaszczyk W., Przydatność praktyczna metod zarządzania w świetle opinii menedżerów, w: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. Perspektywy i zagrożenia rozwoju, red. W. Błaszczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 3. Czekaj J., Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2000.
 4. Ćwiklicki M., Złożoność metod zarządzania, w: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu, Perspektywy i zagrożenia rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 5. Jagoda H., Koncepcje przekrojowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Więcej pytań czy odpowiedzi?," Przegląd Organizacji" 1999, nr 2.
 6. Kaplan R. S., Norton D. P., Strategiczna karta wyników, PWN, Warszawa 2000.
 7. Lichtarski J., Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem - istota, relacje, problemy stosowania, "Przegląd Organizacji" 1999, nr 1.
 8. Martyniak Z., O koncepcjach zarządzania raz jeszcze, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa"2001, nr 4.
 9. Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. S. Lachiewicz, B. Nogalski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 10. Sierpińska M., Strategiczna Karta Wyników jako narzędzie realizacji strategii podmiotów gospodarczych, "Wiadomości Górnicze" 2006, nr 1.
 11. Vollmuth H. J., Controlling. Instrumenty od A do Z, Placet, Warszawa 2000.
 12. Zimniewicz K., Koncepcje zarządzania jako instrumenty wspomagające osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, w: Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Metody i techniki zarządzania, red. C. Sikorski, T. Czapla, M. Malarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu