BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zasępa Piotr (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Title
Analiza rynku dezinwestycji funduszy venture capital oraz private equity w krajach Europy Centralnej i Wschodniej w latach 2003-2013
Analysis of Divestment Market of Venture Capital and Private Equity Funds in Central and Eastern Europe between 2003-2013
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 5, s. 125-137, tab., wykr., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Finanse przedsiębiorstw
Keyword
Fundusze private equity, Fundusze venture capital, Fundusze inwestycyjne, Dezinwestycje
Private equity funds, Venture capital funds, Investment funds, Disinvestment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Fundusze venture capital oraz private equity na przestrzeni ostatnich dwóch dekad stały się ważną klasą aktywów. Mają one ogromny wpływ na rozwój wielu innowacyjnych przedsiębiorstw, a co za tym idzie na rozwój gospodarczy w krajach, w których inwestują. Ważnym elementem w cyklu inwestycyjnym funduszu jest moment oraz sposób zakończenia inwestycji. Dezinwestycja daje bowiem możliwości dalszego inwestowania środków i ma wpływ na osiągniętą przez inwestorów stopę zwrotu. Celem artykułu jest analiza trendów sposobów zakończenia inwestycji w krajach Europy Środkowej i Centralnej w latach 2003-2013. (fragment tekstu)

Venture capital and private equity have become an important asset class over the last two decades. Investments of those funds have a huge impact on the development of many innovative companies, and thus on economic development in the countries in which they invest. An important element in the fund's investment cycle is the time and the manner of completion. Disinvestment gives a good potential for further investment measures and has an impact on the achieved rate of return for investors. The aim of the paper is to analyze how the end of investment trends in the countries of Central and Eastern Europe in the years 2003-2013. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. European Venture Capital Association (EVCA) Yearbooks 2004-2014.
  2. Gladstone D., Venture Capital an Enterpreneur's Guide to Raising Venture Capital, Prentice Hall, New Jersey 2002.
  3. Krajowy Fundusz Kapitałowy, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Polityki Regionalnej, Warszawa 2005.
  4. National Venture Capital Association Yearbooks 2000-2014.
  5. Serwis IPO.pl
  6. Sobańska K., Finał współpracy, czyli zakończenie inwestycji funduszu venture capital w spółkach portfelowych, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2005, nr 10 (178).
  7. Sobańska K., Sieradzan P., Inwestycje private equity, venture capital, Key Text, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu