BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska)
Title
Wzajemne rozliczenia przedsiębiorstw - zróżnicowanie praktyk płatniczych w krajach europejskich
Differences in Payment Practices in European Countries
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 5, s. 139-153, wykr., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Finanse przedsiębiorstw
Keyword
Kredytowanie działalności przedsiębiorstwa, Transakcje handlowe, Kredyt handlowy
Business activity lending, Commercial transaction, Commercial credit
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań jest określenie terminów wzajemnych rozliczeń przedsiębiorstw w krajach europejskich oraz identyfikacja ryzyka płatniczego wynikającego z wzajemnego kredytowania kontrahentów w warunkach spowolnienia gospodarczego. Stąd zakresem czasowym objęto okres od 2008 do 2014 r. (fragment tekstu)

While preparing the study I assumed that during economic downturn businesses exacerbated credit policy in order to reduce the risk of payment. This change is reflected in the shortening of terms of mutual settlements of enterprises in trade. The primary source of data were the statistics prepared by Intrum Justitia in the years 2008-2014. The object of the study were payment periods in commercial transactions in the B2B sector. Terms analyzed include period contracted under the trade credit and late payment. The analysis also included losses arising from unpaid debts by contractors (bed debt loss) in the period studied as the share of revenues from sales of goods and services. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brasch J. J., The Role of Trade Credit in Economic Development, "Quarterly Journal of Business& Economics" 1972, Winter.
 2. Emery G. W., An optimal Financial Approach to Variable Demand, "Journal of Financialand Quantitative Analysis" 1987, No. 22 (2).
 3. European Payment Index 2014, Intrum Justitia, 2015.
 4. Gertler M., Gilchrist S., The Role of Credit Market Imperfections in Monetary Transmission Mechanism: Arguments and Evidence, "Scandinavian Journal of Economics" 1993, No. 95.
 5. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2014 r. oraz prognoz na I kw. 2015 r., "Szybki Monitoring NBP" 2015,nr 1, NBP, Biuro Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków, Instytut Ekonomiczny,Warszawa.
 6. Marzec J., Pawłowska M., Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach - wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych, "Bank i Kredyt"2012, nr 43 (6).
 7. Meltzer A., Mercantile Credit. Monetary Policy, and the Size of Firms, "Review of Economics and Statistics" 1960, No. 42.
 8. Nilsen J., Trade Credit and the Bank Lending Channel, "Journal of Money, Credit and Banking"2002, Vol. 34, No. 1.
 9. Petersen M., Rajan R. G., Trade Credit, Theories And Evidence, "The Review of Financial Studies" 1997, Vol. 10, No. 3.
 10. Portfel należności polskich przedsiębiorstw, Projekt badawczy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów, styczeń 2014.
 11. Schwartz R. A., An Economic Model Of Trade Credit, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1974, September.
 12. Schwartz R. A., Whitcomb D. A., Implicit Transfers in the Extension of Trade Credit, w: K. E. Boulding, T. F. Wilson, Redistribution Through The Financial System: The Grants Economics of Money and Credit, Preager Special Studies, New York 1978.
 13. Zawadzka D., Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfikacja i ocena, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu