BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Groszek Mieczysław (Związek Banków Polskich), Radzikowski Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Bezpośrednie i pośrednie obciążenia polskich banków AD 2015. Próba inwentaryzacji i pomiaru niektórych z nich
An Assessment of Direct and Indirect Liabilities of Polish Banks AD 2015
Source
Zeszyty mBank - CASE, 2015, nr 138, 45 s., tab., bibliogr. 17 poz.
mBank-CASE Seminar Proceedings
Keyword
Bankowość, Banki, System bankowy, Pożyczki, Rentowność
Banking, Banks, Banking system, Loans, Profitability
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Prezentowany tekst jest próbą całościowego ujęcia bezpośrednich i pośrednich obciążeń banków w Polsce w 2015 roku. Zamysł przedstawienia w jednym opracowa- niu czynników często niejednorodnych powstał z tego powodu, iż bardzo często są one traktowane rozdziel- nie, według jakiegoś kryterium, tworząc różnorodne grupy. Takie podejście wpływa na dosyć powszechną tendencję do fragmentarycznych ocen skutków, a także, co ważniejsze, do cząstkowych regulacji, bez uwzględniania pełnego efektu działań w innych obszarach. I to w równym stopniu dotyczy nadzorców, regulatorów, analityków, polityków, jak i mediów, czyli w jakimś uproszczonym sensie, opinii publicznej. Można to najkrócej scharakteryzować następująco: banki w okresie pokryzysowym wymagają nowego zestawu instrumentów regulujących ich funkcjonowanie. Mają być bowiem stabilniejsze, bezpieczniejsze, mniej skłonne do podejmowania ryzyka i bardziej przyjazne dla klienta. Każdy z tych obszarów wymaga odrębnego zestawu instrumentów regulacyjnych, ze swoim podgrupami. Często nie są one synchronizowane, a zwykle są skierowane ze sporą "naddatnością" na realizację konkretnego cząstkowego celu. Do tego dochodzą "zadania specjalne", jak sanacja SKOK-ów. (fragment tekstu)

he present document is an attempt at a comprehensi- ve analysis of direct and indirect burdens imposed upon banks in 2015. The idea to present such factors - which are often extremely varied in nature - in a single study was born out of the fact that these factors are often considered separately, on the basis of various criteria, which causes them to be split into different groups. This approach results in a fairly common tendency for fragmentary assessment of their impact and, more importantly, in the adoption of piecemeal regulations which fail to take into account the full impact of the actions taken in different areas. This applies in equal measures to supervisory authorities, regulators, analysts, policy-makers and the media, which means that, in a some what oversimplified sense, the above statement is applicable to the public at large. This situation can be most succinctly characterised in the manner presented below. (short original abstract)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1233-121X
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu