BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szychta Leszek (Lodz University of Technology), Szychta Elżbieta (Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland), Luft Mirosław (Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland), Pietruszczak Daniel (Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland)
Title
Application of Forced Drainage in Road and Rail Infrastructure
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, s. 11-15, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Infrastruktura kolei, Drogi, Logistyka transportu
Rail infrastructure, Road, Transport logistics
Note
summ.
Abstract
Drainage of storm or groundwaters from areas of rail and motor roads is an important factor in improving surface stability and traffic safety. The paper reviews applications of storm or groundwater pumping stations to selected rail and road facilities. Methods of water drainage are defined synthetically and conditions for use of forced drainage are indicated. Rail and motor roads, tunnels and station facilities are subjects of the analysis. Improvement of traffic safety and effective land stabilization are adopted as fundamental criteria for application of forced road drainage. Examples of stormwater pumping combined with water gravity drainage at varying land topologies and with underground sewage systems are presented. The discussion is important for ensuring development of proper operation of rail and road transportation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bałuch H. and Bałuch M., Determinanty prędkości pociągów - układ geometryczny i wady toru. Warszawa: Instytut Kolejnictwa, 2010.
 2. Bałuch H. and Bałuch M., Układy geometryczne toru i ich deformacje. Warszawa, Kolejowa Oficyna Wydawnicza, 2010.
 3. Dyduch J., Uwarunkowania wyboru tras kolejowych. Logistyka, no. 2, 2010.
 4. Dyduch J., Innowacyjne systemy sterowania ruchem. Zakład Poligraficzny Politechniki Radomskiej.
 5. Edel R., Odwodnienie dróg. Warszawa: WKŁ, 2000.
 6. Kisilowski J., Dynamika układu mechanicznego pojazd szynowy-tor. Warszawa: PWN, 1991.
 7. Kisilowski J. and Knothe K., Advanced Railway Vehicle System Dynamics. Warszawa: WNT, 1991.
 8. Mazurkiewicz R., Odwodnienie stacyjnych torów przyperonowych. Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego, Jurata, 6-8 V 2008.
 9. Sybilski D. et al., Zalecenia projektowania, budowy i utrzymania odwodnienia tuneli samochodowych, przejść podziemnych i przepustów. Warszawa: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2009.
 10. Szling Z., Pacześniak E., Odwodnienia budowli komunikacyjnych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2004.
 11. Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, Warszawa, 2009.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu