BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chorążuk Jerzy (Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie), Sirojć Zdzisław (Warsaw Management University, Poland)
Title
Socjalne aspekty edukacji studentów
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, nr 3, s. 47-79, tab. bibliogr. 9 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Studenci, Bezpieczeństwo socjalne, Prekariat
Students, Social security, Precarity
Note
summ.
Abstract
We współczesnym społeczeństwie obserwujemy dużą stratyfikację społeczną. Wśród nowych zjawisk, zdaniem brytyjskiego uczonego prof. G. Standinga, wymienić należy powstanie nowej kategorii (klasy?) społeczej, którą nazwał on prekariatem (od ang. precarious - niepewny) (7). Prekariusze to osoby zatrudniane w różnych elastycznych formach zatrudnienia. Nie mają one, generalnie rzecz ujmując, gwarancji zatrudnienia. Prekariusze to ludzie zdani na kruchą i niepewną egzystencję, na jaką skazana jest spora część światowej populacji (...). Dotyczy ona ludzi czasowo bezrobotnych, utrzymujących się z dorywczych prac, zatrudnionych na krótkoterminowe umowy, migrujących w poszukiwaniu zarobku, pracujących na częściowe etaty. (fragment tekstu)

The article presents the socio-economic situation of the students in terms of current changes. The students are among the more affluent parts of Polish and Russian youth and through this aspect should be regarded her opinions on various aspects of her life and education. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czakon P., Struktura społeczna w świadomości studentów WNS Uniwersytetu Śląskiego, praca dyplomowa, Katowice 2012.
  2. http://pl.wikipedia.org/w/index.php?
  3. title=społeczeństwo_postindustrialne&oldid=41683981
  4. http://pl.wikipedia.org/wiki.Prekariat
  5. http://www.bss.uw.pl/nowa.index.php?...
  6. Smoczyński W., Prekariusze wszystkich krajów, " Polityka. Niezbędnik Inteligenta Plus" 1/2012.
  7. Sowa J. Prekariat - proletariat epoki globalizacji, w: Robotnicy opuszczają miejsca pracy, . J. Sokołowska (red.), Łódź 2011.
  8. http://dl.dropbox.com/u/1781042/sowa_prekariat.pdf.
  9. Standing G., Prekariat - nowa niebezpieczna klasa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu