BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozuba Jarosław (Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie), Rurak Adam (Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie)
Title
Szkolenie lotnicze - zarys dobrych praktyk : Cz. I. Zmiana podejścia do szkolenia lotniczego na przestrzeni rozwoju lotnictwa
Flight Training - an Overview of Good Practices: Part 1. Changing Attitudes Towards Pilot Training During Aviation Development
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 6, CD 1, s. 1460-1467, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Lotnictwo, Szkolenia, Doskonalenie zawodowe
Aviation, Training, Further education
Note
streszcz. summ
Abstract
W artykule odniesiono się do kwestii związanych z rozwojem podejścia do szkolenia pilotów na przestrzeni rozwoju lotnictwa. Autorzy poddali analizie opierając się na literaturze przedmiotu, opiniach ekspertów oraz własnych doświadczeniach zasadnicze czynniki kształtujące podejście do metod, technik, narzędzi stosowanych w szkoleniu lotniczym pilotów cywilnych i wojskowych poprzez pryzmat czterech zasadniczych okresów - er, ukształtowanych poprzez zmiany w sposobie podejścia do tego szkolenia.(fragment tekstu)

The article refers to issues related to the development of the approach to pilot training over the time of aviation advance. Based on literature, experts' opinions and personal experience, the author has analysed and specified basic factors that shaped the approach to methods, techniques and tools applied to training civilian and military pilots within four major periods, characterized by the changes in the approach to the training. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
  1. Baylis J., Witz J., Gray C.S., Cohen E., Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, Wyd. UJ, Kraków 2009.
  2. Friedman G., Następne 100 lat. Prognoza na XXI wiek, AMF+, Warszawa 2010.
  3. Friedman Th., Świat jest płaski, czyli historia XXI wieku, REBIS, Poznań 2009.
  4. Hać R., Kozub M., Rurak A., Udział lotnictwa w operacjach połączonych pierwszych dekad XXI wieku, Wydawnictwo WSO SP, 2012.
  5. Kaku M., Fizyka przyszłości. Nauka do roku 2100. Prószyński i S-ka. W-wa 2011.
  6. Kerns S.Z., E-learning In aviation, ASHGATE, Farnham 2010.
  7. Rajchel J., Rurak A., Model funkcjonowania profesjonalnych sił zbrojnych w społeczeństwie XXI wieku, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wydanie Specjalne, Wrocław 2012.
  8. Tekst U.S. Army Technical Manual (1941) - źródło - P. Renshaw , ATSB Materiały z Kursu Czynnik ludzki, Cambera, Australian Transport Safety 2006.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu